[METLA Tiedote]

 

 

 

 

Arktinen neuvosto edistää kestävää kehitystä pohjoisilla metsänraja-alueilla

Arktinen neuvosto on pohjoisten valtioiden välinen korkean tason foorumi, jonka tarkoituksena on edistetää arktisia kysymyksiä, erityisesti kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Neuvostoon kuuluu kahdeksan jäsenvaltiota: pohjoismaat, Kanada, Venäjä sekä Yhdysvallat. Myös alkuperäiskansat ovat neuvostossa pysyvinä osallistujina kuuden eri järjestön kautta ja osallistuvat päätöksentekoon jäsenmaiden rinnalla.

Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskautensa aikana (2000 - 2002), Suomi pyrkii kiinteyttämään kestävää kehitystä koskevaa työtä ja aktivoimaan ja laajentamaan metsäalan sirkumpolaarista yhteistyötä. Suomi on Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän(SDWG Sustainable Development Working Group) puheenjohtaja syksystä 2000 syksyn 2002 ministerikokoukseen asti. Arktisen neuvoston kestävän kehityksen projektit ovat keskittyneet mm. terveys- ja nuorisokysymyksiin, kestävään porotalouteen, kestävään matkailuun ja metsänrajametsien kestävään kehitykseen. Tavoitteena on suojella ja edistää ihmisten toimeentuloa, kulttuuria ja terveyttä arktisilla alueilla ympäristön kestävän käytön pohjalta.

Pohjoiset metsänrajametsät ovat tärkeä ja herkkä vaihettumisvyöhyke metsän ja tundran välillä. Näillä alueilla metsän kasvu on hidasta ja metsien uudistuminen on usein epävarmaa. Metsänraja-alueet ovat tärkeä osa arktisten valtioiden luontoa. Niiden merkitys on suuri myös monille pohjoisille kansoille. Poronhoito on ollut ja on edelleen näkyvä osa metsänraja-alueiden ja niillä asuvien kansojen elämää.

Tutkimushanke "Sustainable Development in Northern Timberline Forests" hyväksyttiin osaksi Arktisen neuvoston kestävän kehityksen ohjelmaa Alaskan Barrow'ssa vuonna 2000. Tutkimuksissa on lähdetty liikkeelle kysymyksestä, mikä on metsänrajametsien tarkoituksenmukaista hoitoa. Hankkeella on yhteyksiä useisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Myös metsänraja-alueiden alkuperäiskansoja edustavat järjestöt ja tutkijat ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeessa.

Hanketta koordinoiva Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin asema jatkaa metsänrajatutkimusta Arktisen neuvoston hankkeen päättymisen jälkeen osana normaalia toimintaansa, ja pitää yllä kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

Metlan Kolarin tutkimusasema

Takaisin tiedotteeseen

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi