[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 15.5.2002

 

Maanmuokkaus edistää metsän luontaista uudistamista Lapissa

Männyn luontainen uudistaminen onnistuu keskimäärin huonosti Lapissa. Suurin syy huonoon uudistumistulokseen on se, että siemenpuualoja ei ole yleensä muokattu. Maanmuokkauksella on ratkaiseva vaikutus taimettumiseen erityisesti tuoreilla kankailla. Tiedot ilmenevät Metlan tutkijan MML Mikko Hyppösen 17.5. tarkastettavasta väitöskirjasta.

Männyn luontainen uudistaminen onnistuu keskimäärin huonosti Lapin yksityismetsien mäntysiemenpuualoilla: uudistuminen epäonnistui tutkimuksen mukaan 48 prosentilla pinta-alasta. Uudistamistulos oli hyvä tai tyydyttävä 27 prosentilla pinta-alasta.

Suurin syy huonoon uudistamistulokseen oli se, että siemenpuualoja ei ollut yleensä muokattu. Maanmuokkauksella oli ratkaiseva vaikutus uudistusalan taimettumiseen erityisesti tuoreen kankaan uudistusaloilla. Myös kuivahkoilla kankailla muokkaus paransi uudistamistulosta selvästi.

Kylvö nopeuttaa uudistumista
Maanmuokkauksen ajoittaminen siemensadon yhteyteen parantaa ja varmistaa uudistamistulosta. Jos siemenvuosia ei ole odotettavissa, uudistumista voidaan jouduttaa kylvämällä muokatut siemenpuualat.

Tulosten mukaan siemenpuuhakkuusta alkava seitsemän vuoden uudistumisaika keskimäärin riittää metsälain edellyttämään uudistusalan taimettumiseen Etelä- ja Keski-Lapissa, jos maa muokataan tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden uudistusaloilla. Kuivilla kankailla muokkausta ei tarvita. Suo-jametsäalueella ja korkeilla mailla etelämpänäkin taimettuminen kestää kauemmin kuin seitsemän vuotta.

Alikasvostaimikot käyttökelpoisia
Lapin männiköissä esiintyy usein käyttökelpoisia, nopeasti elpyviä alikasvostaimikoita. Ne eivät kasvatuskelpoisuutensa suhteen poikkea siemenpuuhakkuilla aikaansaaduista taimikoista. Alikasvoksia tuleekin käyttää hyväksi männiköiden uudistamisessa aina kun se on mahdollista.

Taimiaines voidaan pyrkiä saamaan aikaan jo ennen varsinaista uudistushakkuuta väljentämällä emopuustoa 10-15 vuotta ennen siemenpuuhakkuuta. Väljennyshakkuuta käytetään erityisesti ohuthumuksisilla mailla, joilla taimettuminen todennäköisesti onnistuu ilman maanmuokkausta.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.Lisätietoja:
MML Mikko Hyppönen, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema, puh. 0400 395 468, sähköposti: mikko.hypponen@metla.fi

Julkaisu:
Hyppönen, M. 2002. Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä Lapissa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 844. 69 s. + osajulkaisut. Osajulkaisut on julkaistu Metsätieteen aikakauskirjassa vuosina 2000-2002.

Tutkimushanke:
Pohjois-Suomen metsänuudistamisen vaihtoehdot sekä niiden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys

 

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi