[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 6.5.2002

 

Kotimainen koivu ei riitä teollisuuden tarpeisiin

Kotimainen koivu ei jatkossakaan riitä metsäteollisuuden tarpeisiin, vaan erityisesti koivukuitupuuta on tuotava runsaasti ulkomailta. Usean puulajin sekametsien suosiminen metsänhoidossa ja -kasvatuksessa lisäisi hakattavissa olevan koivupuun määrää korkeintaan 15 prosenttia eli hieman yli miljoona kuutiometriä. Tämä korvaisi vain murto-osan tuontikoivusta.

Koivun kasvatuksen merkittävä lisääminen sekametsiä suosimalla vähentäisi vastaavasti havupuiden kasvatusta ja hakkuumahdollisuuksia. Nykyhinnoilla kuitupuuksi kasvatettavan koivun suosiminen havupuiden kustannuksella ei ole metsänomistajalle kannattavaa, vaan se johtaa metsänkasvatuksesta saatavien tulojen pienenemiseen. Laadukkaan vanerikoivun tuottaminen kuusikoissa kannattaa kuitenkin aina. Pieni määrä koivua havupuuvaltaisissa metsissä on myös metsän- ja maisemanhoidon sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta perusteltua.

Viime vuosina koivun vuotuiset hakkuut ovat Etelä-Suomessa olleet lähellä suurinta kestävää hakkuutasoa. Suomen metsäteollisuus käyttää vuodessa noin 7 miljoonaa kuutiometriä kotimaista koivua. Lisäksi tarvitaan lähes sama määrä tuontikoivua. Noin 90 prosenttia koivusta keitetään selluksi, loput 10 prosenttia käytetään vaneri- ja sahateollisuudessa. Metsäntutkimuslaitoksen tuore tutkimus selvitti maan eteläosalle laadittujen puuntuotantolaskelmien avulla, miten sekametsien kasvatuksen lisääminen vaikuttaisi koivun hakkuumääriin tulevien 30 vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan kotimaista koivuraaka-ainetta saataisiin oleellisesti enemmän vain perustamalla uusia koivikoita, esimerkiksi metsittämällä peltoja. Jos peltojen metsityksen tahti pysyy nykyisellään, koivun hakkuumahdollisuudet karttuvat kuitenkin vain muutamalla prosentilla kolmessa vuosikymmenessä. Jotta viljelyllä olisi vaikutusta koivuraaka-aineen saatavuuteen, nykyiset istutusalat pitäisi moninkertaistaa. Toisaalta koivun istuttaminen pääosin selluteollisuuden tarpeisiin kannattaa nykyisillä kuitupuun hinnoilla huonosti.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: professori Jari Hynynen, p. (09) 8570 5350, gsm 040 728 6837, jari.hynynen@metla.fi tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, p. (09) 8570 5240, gsm 040 575 1713, kari.mielikainen@metla.fi

Julkaisu: Hynynen, J., Härkönen, K., Lilleberg, R., Mielikäinen, K., Repola, J. & Siipilehto, J. 2002. Koivua Suomesta - koivuvarojen kehitysnäkymät. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 840. 53 s.
Tilaukset: Metsäntutkimuslaitos, kirjasto, PL 18, 01310 Vantaa. p. (09) 8570 5580, faksi (09) 8570 5582, kirjasto@metla.fi

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi