[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 24.4.2002

  Puiden lehteentuloa voi seurata Metlan Internet-sivuilla
- tiedot kevään etenemisestä päivitetään kerran vuorokaudessa

Muistatko, milloin koivu tuli lehteen viime vuonna? Haluatko tietää, miten kevät etenee eri puolilla Suomea? Koivun lehteentuloa ja muita kevään ja kesän etenemiseen liittyviä ilmiöitä voit seurata maksutta Metinfo Fenologia -tietopalvelussa osoitteessa http://www.metla.fi/metinfo/fenologia/. Palvelussa on tietoja myös aikaisemmilta vuosilta sekä havaintojen tekoon liittyvää taustatietoa. Palvelu toimii sekä suomeksi että englanniksi.

Esimerkiksi viime vuonna hieskoivun lehdet tulivat hiirenkorvalle etelärannikon Lapinjärvellä 3.5. ja täysikasvuisiksi 21.5. Pohjoisimmissa osissa maatamme koivun lehdet kehittyvät noin kuukautta myöhemmin kuin etelässä: lehti tulee täysikasvuiseksi vasta keskimäärin juhannuksen tienoilla. Viime vuonna Saariselän hieskoivuihin ilmestyi hiirenkorvia 7.6. Täysikasvuisia lehdet olivat lähes pari viikkoa myöhemmin, eli 18.6.

Havaintoverkosto kattaa koko maan
Havaintoja metsäpuiden ja -kasvien vuodenkierrosta on kerätty Metsäntutkimuslaitoksessa yhteistyössä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa systemaattisesti vuodesta 1997 alkaen. Kasvifenologisen seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa metsäpuiden ja muiden metsäkasvien biologisista ilmiöistä ja tutkia, miten nämä ilmiöt riippuvat ilmastotekijöistä.

Havainnointia varten on perustettu koko maan kattava havaintoverkosto, jonka havaintopisteet sijaitsevat Metlan, yliopistojen sekä valtion muiden tutkimuslaitosten tutkimusmetsiköissä. Havaintopaikoilla seurataan puiden kukkimista ja lehteen tuloa, lehtien kellastumista ja varisemista, sekä havupuiden pituuskasvua ja kukkimista. Seurannassa on mukana kahdeksan puulajia (hieskoivu, rauduskoivu, mänty, kuusi, haapa, kataja, tuomi, pihlaja). Lisäksi seurataan mustikan ja puolukan kukkimista ja marjojen kypsymistä.

Metinfo Metsätietopalvelut - monipuolinen tietopalvelukokonaisuus Internetissä
Metinfo Metsätietopalvelut tarjoavat käyttöösi metsätietoa ja metsiin liittyviä asiantuntijapalveluita osoitteessa www.metla.fi/metinfo/. Palvelut perustuvat Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Palveluita kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.


Lisätietoja:
Professori Eero Kubin, Metla, Muhoksen tutkimusasema, puh. (08) 5312 200,
sähköposti: eero.kubin@metla.fi
Jorma Pasanen (kasvifenologiset havainnot), puh. (08) 5312 200, sähköposti: jorma.pasanen@metla.fi Jouni Karhu (ATK-suunnittelija, www-sivut), puh. (08) 5312 200, sähköposti: jouni.karhu@metla.fi

Tutkimushanke: Kasvifenologinen seuranta, marja- ja sienisatoennusteet

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi