[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 19.4.2002

  Ulkomaankauppatilastoihin tarpeellinen parannus
Tukki- ja kuitupuu eritellään jälleen raakapuun tuontitilastoissa

Euroopan unionin raakapuun ulkomaankauppatilastoihin palautettiin vuoden 2002 alusta jako tukki- ja kuitupuuhun. Seitsemän vuoden tauon jälkeen tuontipuun määriä ja hintoja voidaan myös Suomessa seurata taas puutavaralajeittain. Jako palautettiin tilastoihin Suomen ja Ruotsin metsätilastoviranomaisten (Metla ja Skogsstyrelsen) tekemän yhteisaloitteen pohjalta.

Virallisten puutavaralajeittaisten tuontipuutilastojen puuttuminen koettiin ongelmaksi: esimerkiksi tilastoitujen männyn yksikköhintojen käyttö oli vaikeaa, kun sekä tukki- että kuitupuu oli niputettu yhteen hintaan. Parantunut tilastointi mahdollistaa puutavaralajeittaisen hintaseurannan ja - tietyin varauksin - myös tuontipuun ja kotimaisen puun hintojen vertailun.

Tuontipuun osuus metsäteollisuutemme käyttämästä raakapuusta kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2001 Suomeen tuotiin ennätykselliset 15 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, mikä vastasi lähes kolmannesta kotimaisen puun hakkuista. Ylivoimaisesti merkittävintä on tähän saakka ollut koivukuitupuun tuonti. Viime aikoina myös havusahatukkien tuonti on lisääntynyt.

Tammikuussa 2002 Suomeen tuotiin puuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jakautui tärkeimpiin puutavaralajeihin seuraavasti:

 
Määrä,
1000 m³
Arvo,
milj. €
Yksikköhinta,
€/m³
Mäntytukki
122
5
42
Kuusitukki
211
9
45
Koivutukki
70
3
45
Mäntykuitupuu
90
2
27
Kuusikuitupuu
247
7
30
Koivukuitupuu
343
11
31

Metsätilastotiedote 619. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2002.

Metinfo Metsätilastollinen tietopalvelu

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.


Lisätietoja:
MH Martti Aarne, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 85705 228, sähköposti: martti.aarne@metla.fi

 

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi