[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 11.4.2002

 

Tutkimustietoa luonnon virkistyskäytöstä
saatavissa nyt kätevässä muodossa
Tiivis tietopaketti ja Internet-sivut luonnon virkistyskäytöstä valmistuneet

Suomalaiset ovat luonnossa liikkujia ja virkistäytyjiä: tutkimusten mukaan 97 prosenttia suomalaisista ulkoilee, ja merkittävä osa ulkoilusta suuntautuu metsäympäristöön. Tämä ja moni muu ulkoiluun ja metsissä virkistäytymiseen liittyvä tieto löytyy nyt entistä helpommin, kun Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimuksen loppuraportista on ilmestynyt tiivis ja selkeä "jokamiehen tietopaketti". Laajassa tutkimuksessa kerättiin tietoa suomalaisten ulkoilukäyttäytymisestä, virkistyksen arvoista ja hyödyistä, sekä luontomatkailun kysynnästä. Tutkimuksen loppuraportti julkaistiin huhtikuussa 2001.

Käteensopiva vihkonen 'Luonnosta virkistystä ja hyvinvointia'
Lluonnon virkistyskäytön tutkimuksen keskeiset tulokset on koottu yleistajuisessa muodossa käteensopivaan ja helppolukuiseen vihkoseen. Julkaisussa kerrotaan mm. missä ja kuinka paljon suomalaiset ulkoilevat ja miten paljon suomalaiset arvostavat mahdollisuuttaan käyttää valtion virkistysalueita. Lisäksi esitellään Suomalaisen liikunnan tietopankin LUOVI-tietokanta, josta on saatavilla tietoa virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja muista virkistyspalveluista. Tuloksia havainnollistetaan selkeiden kuvien ja graafien avulla.

Luonnossa virkistäytymisestä tietoa myös Internetistä suomeksi ja englanniksi
Myös Metinfo Metsien monikäyttö -tietopalveluun on lisätty tietoa siitä, miten ja missä suomalaiset ulkoilevat. Sivuilta löytyvät esimerkiksi suomalaisten ulkoilukäyttäytymistä kuvaavat laajat ulkoilutilastot. Sivuilla voi myös tutustua siihen, miten ulkoiluun liittyviä asioita tutkitaan. Palvelu on toteutettu sekä suomeksi että englanniksi. Palvelu on kaikille avoin ja sijaitsee osoitteessa www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/.

Metinfo - tietopalveluita eri aihealueista
Metinfo Metsätietopalvelut -kokonaisuus sisältää useita tietopalveluja eri aihepiireistä yhdessä osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/. Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen perustuvat palvelut tarjoavat ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsien käytöstä. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Palveluita rakennetaan ja kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: tutkija Tuija Sievänen, Metla, (09) 8570 5769
Julkaisu: Sievänen, T. (toim.) 2002. Luonnosta virkistystä ja hyvinvointia. Loppuraportin tiivistelmä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 834. 20 s.
Tutkimushanke: Virkistyskäytön kysyntä ja hyödyt

Lisätietoja Metinfo Metsätietopalveluista osoitteesta: metinfo@metla.fi

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi