[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 14.3.2002

  Metlan Metinfo Metsätietopalvelut laajenee
Tietopaketti puutavaranmittauksesta avattu Internetissä

Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo Metsätietopalveluihin on lisätty kaikille avoin Puutavaranmittaus -tietopaketti. Puutavaranmittaukseen littyvät säännökset, ohjeet sekä muu tieto ovat nyt helposti saatavilla yhdessä osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/.

Puutavaranmittaus -tietopaketti sisältää muun muassa voimassaolevan mittauslainsäädännön, maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat mittausmenetelmien ohjeet, mittausasiantuntijoiden yhteystietoja sekä linkkejä eri sidosryhmien Internet-sivuille. Tietopaketti esittelee myös puutavaranmittauksen ajankohtaisia aiheita ja mittausmenetelmien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Tietopaketti on tehty yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Se on tarkoitettu työssään tai opinnoissaan puutavaranmittauksen kanssa tekemisessä olevien työkaluksi. Tietopaketti on myös monipuolinen tiedonlähde kaikille puutavaranmittauksesta kiinnostuneille tai aiheesta lisää tietoa tarvitseville.

Puutavaran mittaus on olennainen osa puunhankintatoimintaa. Puutavaran mittauksella tarkoitetaan leimikon pystypuuston tai valmiin puutavaran mittaamista sen määrän tai laadun toteamiseksi kauppahintaa, metsätyöpalkkoja tai puunkorjuun ja -kuljetuksen urakointimaksuja määritettäessä. Mittausta tarvitaan lisäksi erilaisissa puunhankinnan valvontatehtävissä, ja nykyisin yhä useammin myös raaka-aineen tuotantoonohjauksessa.

Metinfo - tietopalveluita eri aihealueista
Metinfo Metsätietopalvelut -kokonaisuus sisältää useita tietopalveluja eri aihepiireistä yhdessä osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/. Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen perustuvat palvelut tarjoavat ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsien käytöstä. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Metinfo Metsätietopalveluita rakennetaan ja kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

Tervetuloa tutustumaan Metinfo Puutavaranmittaus -tietopakettiin Metsäpäivien näyttelyyn 18.3.- 19.3.2002 (Metlan näyttelyosasto, Marina Congress Center, Katajanokka, Helsinki). Maanantaina 18.3. näyttely on avoinna metsäviikon osallistujille klo 15.00 alkaen ja tiistaina 19.3. kaikille kiinnostuneille klo 8.30-15.00.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.Lisätietoja:
Samuli Hujo, Metla / Joensuun tutkimuskeskus, puh. (013) 251 5291, s-posti: samuli.hujo@metla.fi
Antti Ihalainen, Metla / Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 8570 5317, s-posti: antti.ihalainen@metla.fi
Lauri Hjelm, maa- ja metsätalousministeriö, puh. (09) 160 2457, s-posti: lauri.hjelm@mmm.fi

Lisätietoja Metinfo Metsätietopalveluista osoitteesta: metinfo@metla.fi

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi