[METLA Tiedote]

 

 

19.2.2002

 

Kansainvälinen ympäristökasvatusta käsittelevä seminaari
Luontokeskus Ukossa 18. - 19.4.2002

Kolin kansallispuistossa, Luontokeskus Ukossa järjestetään 18.-19.4.2002 seminaari "Ympäristökasvatus ja leirikoulutoiminta kestävän kehityksen edistäjinä - With environmental education to sustainable development; theory and good practises"

Seminaarissa esitellään uusinta tutkimustietoa ympäristökasvatuksen menetelmistä ja niiden tieteellisistä perusteista. Näkökulmat painottuvat kasvatusoppiin ja sosiologiaan. Onnistuneita käytännön esimerkkejä esitellään sekä Suomesta että muualta Euroopasta. Erityisesti pyritään selvittämään, miten ympäristöön liittyvää tutkimustietoa voidaan siirtää kansalaisten käyttöön ympäristökasvatuksen keinoin. Seminaari antaa runsaasti hyödyllistä taustatietoa ja havaintoesimerkkejä leirikoulujen järjestäjille, leirikoulujen kanssa yhteistyötä tekeville yrittäjille sekä leirikoulutoimintaa ja yleensä ympäristökasvatusta kehittäville opettajille ja tutkijoille.

Seminaarin järjestävät Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskus/Kolin kansallispuisto, Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Lieksan kaupungin kulttuuritoimi sekä Ukko-Kolin Ystävät ry. Seminaari liittyy Kolin ja Luontokeskus Ukon leirikoulutoimintaa kehittävään LEADER-hankkeeseen.

Seminaariin on tulossa luennoitsijoita Oulun, Jyväskylän, Helsingin ja Joensuun yliopistoista sekä lukuisista yhdistyksistä ja ryhmistä. Myös eurooppalainen näkökulma ympäristökasvatukseen on esillä; kolme ympäristökasvatuksen koulutuskeskusta Itävallasta, Iso-Britanniasta ja Saksasta kertovat omista menetelmistään ja -teorioistaan.

Seminaariin on kaikilla asiasta kiinnostuneilla vapaa pääsy. Ruokailu ja kahvitus ovat maksullisia. Seminaariin tulee ilmoittautua perjantaihin 22.3. mennessä seminaarin sihteerille Kirsi Sihvoselle puhelimitse numeroon (013) 688 8404 tai sähköpostitse osoitteeseen kirsi.sihvonen@koli.inet.fi. Majoitusvarauksia vastaanottaa Hotelli Koli numerossa (013)6887 100 tai sähköpostilla koli.sales@sok.fi.

Lisätietoja: leirikoulusihteeri Kirsi Sihvonen
Puh. (013)688 8404, fax. (013)688 8401
Sähköposti: kirsi.sihvonen@koli.inet.fi


Kolin/Luontokeskus Ukon leirikouluhanke
Ukko-Kolin Ystävät ry
Luontokeskus Ukko
Ylä-Kolintie 39
83960 Koli
puh. 013 688 8400

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi