[METLA Tiedote]

 

 

4.2.2002

 

Metinfo Tilastopalvelu uudistui - metsätilastot nyt entistä helpommin saatavilla

Internetissä toimiva Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Metinfo Tilastopalvelu on uudistettu. Muutoksilla parannettiin palvelun käytettävyyttä ja monipuolistettiin tilastotietojen hakumahdollisuuksia. Samalla palvelun ulkoasu ja graafinen ilme uudistettiin. Tilastopalvelu sisältää keskeiset Metlan tuottamat metsätilastot 11 eri aihepiiristä ajantasaisina, jatkuvasti päitettävinä tietokantoina. Palvelu on ollut käytössä vuodesta 1995 alkaen, ja nyt julkaistava käyttöliittymä on järjestyksessä kolmas. Palvelu toimii osoitteessa http://www.metla.fi/metinfo/tilasto.

Metinfo Tilastopalvelun uudistuksen tavoitteena on tarjota tiedon käyttäjille entistä helpompia ja joustavampia tapoja etsiä tilastotietoja. Aiemmin tiedonhaut olivat moniportaisia ja -vaiheisia, mutta uudessa käyttöliittymässä kaikki tietyn aihepiirin tiedonhaut voidaan tehdä yhdeltä lomakkeelta. Samalla tiedonhakuvaihtoehtoja lisättiin, joten tiedon käyttäjä voi entistä monipuolisemmin valita omia tarpeitaan vastaavan tietokokonaisuuden. Tiedot voi tulostaa paperille suoraan kuvaruudulta tai siirtää omalle tietokoneelle taulukkolaskentaohjelmalla jatkokäsiteltäviksi.

Metinfo Tilastopalvelu - metsätilastot ajantasaisina Metinfo Tilastopalvelun käytetyin osa on viikoittain päivittyvä raakapuun osto- ja hintatilasto, joka on ainutlaatuinen palvelu maailmassa. Hintatiedot ovat saatavina sekä euroissa että markoissa. Muita suosittuja aiheita ovat kunnittaiset ja metsäkeskuksittaiset markkinahakkuut sekä metsävara- ja metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastot.

Palvelun uusin osa ovat kuukausittaiset raakapuun kantohintaindeksit, jotka kuvaavat reaalisten kantohintojen alueittaista kehitystä. Tilastopalvelusta löytyvät myös Metlan uusimmat tilastojulkaisut ja -katsaukset, kuten Metsätilastollinen vuosikirja, Metsätilastotiedotteet sekä Metsäsektorin suhdannekatsaus. Metinfo Tilastopalvelu on maksullinen ja edellyttää lisenssin hankkimista. Palvelun saa viikoksi koekäyttöön maksutta.

Metinfo Metsätietopalvelut - monipuolinen tietopalvelukokonaisuus Internetissä Metinfo Metsätietopalvelut tarjoavat ajantasaista tietoa metsistä, metsäluonnosta ja metsien käytöstä sekä tiiviitä tietopaketteja eri aihealueista. Tällä hetkellä palveluihin kuuluvat Metinfo Tilastopalvelun lisäksi mm. Metinfo Metsänomistajapalvelu, Metinfo Metsien terveys, Metinfo Monikäyttö, Metinfo Fenologia, Metinfo Mela ja hakkuulaskelmat sekä Metinfo Haapatietoa. Uusia palveluita kehitetään jatkuvasti. Suurin osa Metinfo-palveluista on maksuttomia. Niiden osoite on http://www.metla.fi/metinfo/.

Lisätietoja:

Esa Ylitalo ja Mika Galkin, Metsäntutkimuslaitos, puh. 09-857 051 sähköposti metinfo-tilasto@metla.fi Metinfo Tilastopalvelu - www.metla.fi/metinfo/tilasto/ Metinfo Tietopalvelut - www.metla.fi/metinfo/

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi