[METLA Tiedote]

 

 

4.2.2002

 

Suomen ensimmäinen luontomatkailun professorin virka perustetaan Metlaan
ks. myös tiedote 27.1.2003: Jarkko Saarinen valittu luontomatkailun professoriksi

Metlan johtokunta on päättänyt perustaa Suomen ensimmäisen luontomatkailun professorin viran Metsäntutkimuslaitokseen (Metla). Virka on Metlan, Lapin yliopiston ja Metsähallituksen yhteinen ja se sijoitetaan Metlan Rovaniemen tutkimusasemalle. Virka perustetaan määräaikaiseksi (5 vuotta) ja se julistetaan haettavaksi lähiaikoina.

Luontomatkailun professorin virka perustetaan vastaamaan siihen tietotarpeeseen, jonka matkailun viimeaikainen kehittyminen on synnyttänyt: metsäluontoon ja luonnonsuojelualueille suuntautuva matkailu kasvaa tällä hetkellä nopeimmin sekä Suomessa että maailmalla.

Tutkimuskohteina luontoon perustuva matkailu ja sen vaikutukset
Luontomatkailun professorin tutkimusaiheisiin kuuluvat luontoon perustuva matkailu, sen alueelliset ja taloudelliset vaikutukset sekä matkailu osana luonnon kestävää käyttöä. Keskeisen tutkimushaasteen muodostaa myös luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittaminen. Tietoa kaivataan erityisesti matkailun ja suojelun tavoitteiden yhdistämisestä luonnonsuojelualueilla. Elinkeinoelämän kehittämisen kannalta olisi myös tärkeää saada nykyistä enemmän tietoa talousmetsissä tapahtuvaan luontomatkailuun liittyvistä kysymyksistä.

Luontomatkailuelinkeinon kehittämiseen liittyvät tietotarpeet sekä alueellisia että valtakunnallisia
Suomessa luontomatkailulle otollisia alueita on etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lapin matkailun kokonaistulosta lähes puolet tulee luontomatkailusta ja se on taloudellisesti luontoa hyödyntävistä toimialoista työllistävin. Elinkeinon kehittämiseksi tietoa tarvitsevat toisaalta potentiaalisilla luontomatkailualueilla toimivat elinkeinoelämän edustajat, toisaalta matkailupoliittisten päätösten tekijät.

Luontomatkailututkimuksessa yhteistyö tuo lisäarvoa kaikille yhteistyöosapuolille
Metlassa luontomatkailu on yksi tutkimuksen painoaloista, jota professorin virka vahvistaa edelleen. Tähän mennessä aihepiiriin liittyviä kysymyksiä on tutkittu muun muassa Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen -tutkimusohjelmassa, Luonnonvarojen virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimuksessa sekä maaseudun yrittäjyyteen liittyvien tutkimusaiheiden yhteydessä. Aihepiiri liittyy kiinteästi myös uuteen, vuonna 2002 alkavaan metsätalouden ja porotalouden yhteyksiä tutkivaan hankkeeseen.

Metsähallitus katsoo professorin viran tärkeäksi erityisesti luontopalvelujen kehittämisessä ja luonnonsuojelualueiden kestävän matkailukäytön edistämisessä. Metsähallituksen mukaan erityisen tärkeää on kehittää pienten matkailuyrittäjien ja -toimijoiden yhteistyön edellytyksiä, jotta suuret, Lapille tyypilliset matkailuhankkeet, kuten joulunajan tilauslentojen järjestäminen, sujuisivat hyvin ja kitkattomasti.

Lapin yliopiston rehtori Esko Riepula pitää yhteistyötä luontomatkailuprofessori-asiassa hyvänä, koska se muun muassa parantaa mahdollisuuksia hyödyntää uutta tutkimustietoa opetuksessa. Metsähallituksen mukaantulo on Riepulan mielestä myönteistä, sillä se edistää valtion eri sektoreilla toimivien tahojen laaja-alaista osallistumista yhteiskunnallisten palvelutehtävien hoitamiseen. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on ollut vuodesta 1994 alkaen maamme ainoa matkailuprofessuuri; nykyisin matkailututkimuksen koulutusohjelmassa opiskelee 130 opiskelijaa. Alan ensimmäinen tohtorintutkinto valmistui kaksi vuotta sitten. Uusi luontomatkailuprofessorin virka tukee merkittävästi Lapin yliopiston kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi matkailututkimuksen koulutusyksiköksi.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja
Metsäntutkimuslaitos
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, puh. (09) 8570 5240 tai 040 575 1713
Tutkimusaseman johtaja Martti Varmola, puh. (016) 336 4200 tai 040 512 0684

Lapin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Simo Koskinen, puh. (016) 341 2601 tai 040 762 5490
Rehtori Esko Riepula, puh. (016) 341 2210 tai 0400 695 417

Metsähallitus
Toimitusjohtaja Jan Heino, puh. 0205 64 4201

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi