[METLA Tiedote]

 

 

29.1.2002

 

Nimitysuutinen:
KTT Pekka Ollonqvist yrityksen taloustieteen professoriksi

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti tänään 29.1.2002 kauppatieteiden tohtori (KTT)
Pekka Ollonqvistin (57) yrityksen taloustieteen professorin virkaan 1.2.2002 alkaen. Yrityksen taloustieteen professorin virka on Metlassa uusi, ja Ollonqvist on viran ensimmäinen haltija. Viran sijaintipaikka on Metlan Joensuun tutkimuskeskus.

Yrityksen taloustieteen professorin virka kuuluu metsäntutkimuksen liiketaloudelliselle osa-alueelle. Viran tutkimusalaan kuuluvat yksityismetsätalouteen sekä metsä- ja puualan pienten ja keskisuurten yritysten talouteen liittyvät kysymykset. Tutkimusaiheita ovat yritysten talouden suunnittelu, seuranta ja taloushallinto, yritysten menestyminen ja siihen vaikuttavat tekijät sekä yritysten aluetaloudellinen toimintaympäristö.

Pekka Ollonqvist valittiin virkaan viiden hakijan joukosta. Ollonqvist on opiskellut Helsingin Kauppakorkeakoulussa, jossa hän väitteli tohtoriksi vuonna 1981. Metlan tutkijana hän on toiminut vuodesta 1979, vuodesta 1985 lähtien erikoistutkijana. Ollonqvist on tutkinut erityisesti metsätalouden kannattavuutta, metsäpolitiikkaa, raakapuumarkkinoita, ympäristöekonomiaa sekä taloustieteen tuo-tantoteoriaa. Ollonqvistilla on myös laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkko: hän on työs-kennellyt stipendiaattina mm. Norjassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Professorin virka tukee Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämistä
Yrityksen taloustieteen professorin virka sijoitetaan Metlan Joensuun tutkimuskeskukseen. Tutkimus-keskuksen toiminnan painoaloiksi on määritelty sellaiset soveltavat tutkimusalat, joiden avulla voidaan parhaiten kehittää alueellista talous- ja yritystoimintaa. Yrityksen taloustieteen professorin virka vahvistaa olennaisesti painoalojen tutkimusta. Viran sijoittaminen Joensuuhun tukee valtioneuvoston kaksi vuotta sitten tekemää periaatepäätöstä metsäntutkimuksen vahvistamisesta Joensuussa. Viimeisten kahden vuoden aikana Metlan Joensuun tutkimuskeskukseen on perustettu 20 uutta pysyvää virkaa, ja tutkijoiden määrä on noussut 50:een. Yrityksen taloustieteen professorin lisäksi tutkimuskeskuksessa toimii tällä hetkellä kolme muuta professoria.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen puh. (09) 8570 5240 tai 040 575 1713, s-posti: Kari.Mielikainen@metla.fi Tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen puh. (013) 251 4010 tai 040 563 9252, s-posti: Jari.Parviainen@metla.fi, Joensuun tutkimuskeskus

Pekka Ollonqvistin yhteystiedot:
Professori Pekka Ollonqvist
puh. (09) 8570 5739, s-posti: Pekka.Ollonqvist@metla.fi
kotisivu http://www.metla.fi/pp/POll/

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi