[METLA Tiedote]

 

 

10.1.2002

 

Nimitysuutinen:
Gerardo Mery IUFROn "Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö" -tutkimushankkeen koordinaattoriksi

Metsäntutkimuslaitosten kansainvälisen liiton IUFROn hallitus on nimittänyt metsänhoitaja, vanhempi tutkija Gerardo Meryn Metsäntutkimuslaitoksesta (Metla) "Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö" -tutkimushankkeen koordinaattoriksi vuosiksi 2002-2003.

Gerardo Mery muutti Chilestä Suomeen 1970-luvun puolivälissä ja valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta. Metlan tutkijana hän on työskennellyt vuodesta 1982. Mery on tutkimuksissaan perehtynyt erityisesti metsien yhteiskunnalliseen merkitykseen, metsäinventointeihin, metsien hiilitaseeseen sekä metsäkatoon ja istutusmetsiin. Mery on myös aktiivisesti osallistunut Suomen ja Latinalaisen Amerikan maiden, varsinkin Chilen, välisiin metsäyhteistyöprojekteihin.

"Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö" -tutkimus aloitettiin vuonna 1996 Metlassa professori Matti Palon johdolla. Tutkimushanke hyväksyttin IUFROn projektiksi vuonna 2001. Hankkeeseen osallistuu kymmenen organisaatiota viideltä mantereelta. Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö -hankkeen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja ihmisten hyvinvointia tutkimalla maailmanlaajuisesti metsien, yhteiskunnan ja ympäristön yhteyksiä, tehostamalla tiedonvälitystä ja rakentamalla uutta osaamista. Tutkimuksessa on tähän mennessä valmistunut viisi globalisoituvan metsäsektorin mahdollisuuksia ja uhkia kuvaavaa kirjaa sekä maailman laajin metsätuotteiden kauppavirtojen tietokanta.

CATIE-tutkimuslaitoksen (the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center; Costa Rica) varapääjohtaja Markku Kanninen Costa Ricasta valittiin saman hankkeen kansainvälisen ohjausryhmän puheenjohtajaksi.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Gerardo Mery, tutkija, p. (09) 8570 5296, sähköposti gerardo.mery@metla.fi
Jari Varjo, Metlan kansainvälisen toiminnan tulosalueen johtaja, gsm 040 569 4699,
sähköposti jari.varjo@metla.fi

IUFRO Internetissä: http://iufro.boku.ac.at/
Gerardo Meryn kotisivu

Tämä tiedote on Internetissä myös englanninkielisenä.


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi