[METLA Tiedote]

 

 

9.1.2002

 

Kansainvälisesti merkittävä puurakennus Metlalle Joensuuhun

- arkkitehtuurikilpailu kutsukilpailuna

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Joensuun tutkimuskeskukselle rakennetaan Suomen suurin puurakenteinen toimistotalo, johon tulee työskentelytilat yli 200 ihmiselle. Uusi rakennus sijoittuu kampusalueen reunalle, yliopistorakennusten ja pientaloasutuksen liittymäkohtaan. Puurakennus tulee korostamaan näkyvästi Joensuun vahvaa kansainvälistä metsä- ja puuosaamista.

Senaatti-kiinteistöt ja Metsäntutkimuslaitos järjestävät kutsukilpailun Joensuun tutkimuskeskuksen suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailun aloitusseminaari pidettiin keskiviikkona 9.1.2002. Suunnittelun lähtökohdaksi on asetettu muun muassa suomalaisen puun innovatiivinen käyttö. Kilpailun järjestämistä on tukenut myös Wood Focus Oy.

Kutsukilpailussa mukana viisi arkkitehtitoimistoa
Kilpailukutsu julkistettiin syyskuussa 2001. Kilpailuun ilmoittautui yli 35 arkkitehtitoimista, joiden joukosta osallistujiksi valittiin:

 • Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
 • Arkkitehdit FLN Oy
 • Arkkitehtitoimisto Sarc Oy
 • Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy
 • Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén Ky.

Kilpailu alkoi vuoden alussa, jolloin kilpailuaineisto luovutettiin kilpailijoille. Kilpailuehdotukset on jätettävä viimeistään 26.3.2002 ja pienoismallit viimeistään 8.4.2002. Kilpailu pyritään ratkaisemaan ja tulos julkistamaan toukokuun 2002 aikana. Kilpailuehdotukset asetetaan näytteille välittömästi kilpailun ratkettua. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2003 alussa ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan kesällä 2004.

Kotimaista puuta
Kilpailun ensisijaisena tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ehdotus, joka samalla täyttää taloudellisuuden ja toteutuskelpoisuuden vaatimukset. Suunnitelman tulee myös perustua suomalaisen puun innovatiiviseen käyttöön ja toteuttaa rakenteille ja rakennusosille esitetyt elinkaari- ja ympäristötavoitteet. Metlalla on omissa tutkimusmetsissään edustettuna hyvä kotimaisten puulajien kirjo, jota voidaan hyödyntää suunniteltavan tutkimuskeskusrakennuksen toteutuksessa.

Rakentamisratkaisujen avulla pyritään edistämään tutkimusta tukevan, innovatiivisen työympäristön syntymistä. Ehdotuksen tulee ilmentää Metlan roolia monitieteisenä tutkimuslaitoksena, joka tutkii metsiä, metsien tuotteita sekä näiden käyttöä ja jalostusta.

Uudisrakennukseen yli 200 työntekijää
Uuden rakennuksen toimistotiloihin on suunniteltu sijoitettavaksi 225 työpistettä. Rakennukseen kuuluu lisäksi erillinen tilayksikkö, johon tulee sijoittumaan Joensuun kaupungin ja yliopiston työntekijöitä. Toimisto- ja yhteiskäyttötilojen lisäksi rakennukseen tulee laboratorioita ekologisia ja metsien kasvatukseen liittyviä tutkimuksia varten.

Rakennuksen huone- ja laboratoriotilojen yhteispinta-ala on 4820 ohm². Hankkeen tavoitebruttoala on 7400 brm². Hankkeelle laskettu tavoitehinta on 13 153 000 euroa (78 200 000 mk). Senaatti-kiinteistöt on tehnyt hanketta koskevan investointipäätöksen. Metla puolestaan on sitoutunut vuokraamaan tilat Senaatti-kiinteistöiltä. Uudisrakennuksen valmistuttua Metlan Joensuun tutkimuskeskus luovuttaa nykyiset tilansa Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan käyttöön.

Hallituksen aluepoliittinen päätös taustalla
Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimusasema perustettiin vuonna 1981, ja se muutettiin tutkimuskeskukseksi vuoden 2001 alussa. Muutos perustui hallituksen periaatelinjaukseen metsäntutkimuksen vahvistamisesta Joensuussa. Joensuun tutkimuskeskus edistää tutkimuksen keinoin metsiin ja metsien tuotteisiin perustuvaa talous- ja yritystoimintaa erityisesti Itä-Suomessa. Painoaloina ovat metsätalouden suunnittelun, metsänhoidon, metsäteknologian ja puutieteen tutkimusalat. Näitä tutkimusaloja vahvistetaan taloustieteen, metsätalouden ympäristövaikutusten ja kansainvälisen metsätalouden tutkimuksella.

Vuoteen 2005 mennessä tutkimuskeskuksen vakinaisen henkilöstön määrä nostetaan nykyisestä kuudestakymmenestä sataan henkilöön. Lisäksi tutkimuskeskuksessa työskentelee määräaikaisissa tehtävissä vuodenajasta riippuen 40-60 henkilöä.

Liite: Palkintolautakunnan kokoonpano ja kilpailuun kutsutut arkkitehtitoimistot suunnitteluryhmineen

 

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: ·

 • Tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus,
  puh. (013) 251 4010 tai 040 5639252
 • Metsänhoitaja Timo Muhonen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus,
  puh. (013) 251 4132 tai 040 5124533
 • Yli-insinööri Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt, puh. 020 581 1230 tai 0400 137554
 • Arkkitehti Katarina Jauhola-Seitsola, Engel Rakennuttamispalvelut,
  puh. 020 424 2203 tai 040 5507606

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi