[METLA Tiedote]
6.3.2001

Metla uudisti Internet-sivunsa -
monipuolista tietoa metsäntutkimuksesta sekä Metinfo Metsätietopalvelut
käytössänne osoitteessa www.metla.fi

Maaliskuun alussa Metlan Internet-palvelut avautuivat uudessa asussaan. Ulkoasun lisäksi uudistimme myös suuren osan sivujen tuotantoprosesseista, kehitimme uusia toimintoja sekä keskitimme Internetissä toimivat tietotuotteemme ja -palvelumme yhteen osoitteeseen, Metinfo-metsätietopalveluiksi.

Koko Metlan sivuston sisältö on jäsennetty uudelleen. Omien otsikoidensa alta löytyvät muun muassa Metlan tarjoamat palvelut, tutkimustoiminta, julkaisutoiminta, tutkimusmetsät ja ajankohtaiset asiat.

Uudistusta suunniteltaessa sivujen ajantasaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tutkimushankkeiden ja -ohjelmien perussivustot – tavoitteet, tulokset, julkaisut, tiedotteet ja tutkijat – tuotetaan suoraan Metlan tietokannoista. Tutkijat voivat itse tallentaa ja päivittää tietoja tutkimustietokantaan haluamassaan laajuudessa.

Tietopolkujen jatkuvuutta on parannettu linkittämällä toisiinsa liittyvät tutkimushankkeet, tiedotteet, julkaisut ja tutkimusohjelmat keskenään. Vuoden 1994 jälkeen julkaistut Metlan tiedotteet on talletettu tiedotetietokantaan. Jokaiseen tiedotteeseen on liitetty tieto hankkeesta, ohjelmasta ja julkaisusta, joihin se liittyy, sekä muista mahdollisista lisätiedon lähteistä. Tiedotevarastosta voit tehdä erilaisia hakuja. Metsätilastotiedotteet liitetään hakuihin mukaan vielä vuoden 2001 aikana.

Metinfo - tietopalveluita eri aihealueista
Kaikki Metlan Internetissä toimivat, Metlan tietotuotantoon ja asiantuntemukseen perustuvat tietopalvelut ja tietotuotteet on koottu yhteen osoitteeseen Metinfo Metsätietopalveluiksi, www.metla.fi/metinfo/. Uudistuksen myötä Metinfo laajenee lähes kymmenen erilaisen palvelun kokonaisuudeksi. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Kevään aikana avataan uutena palveluna mm. metsien terveyteen liittyvä palvelupaketti.

Tutustu ja anna palautetta!
Muutos- ja kehitystyöt jatkuvat. Tietoja päivitetään, sivuja muokataan ja kehitetään, palvelujen toimintavarmuutta parannetaan. Metinfon palveluita laajennetaan uusilla aihealueilla. Yhteistyötä muiden metsäalan tietoverkkotoimijoiden kanssa tiivistetään.

Toivomme, että Metlan uudet Internet-sivut kuluvat käytössänne ja että löydätte tien tarvitsemanne tiedon luokse. Pahoittelemme muutoksen aiheuttamia mahdollisia toimintakatkoksia tai palveluumme osoittavien linkkien katkeamista. Olemme kiitollisia kaikesta palautteesta - se auttaa meitä palvelemaan tiedon käyttäjiä entistä paremmin!

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja uudistuksesta sekä Metlan julkisten Internet-palveluiden kehittämisestä:
Heli Mikkelä, tietohallintopalvelut, puh. 09-85705294, sähköposti heli.mikkela@metla.fi
Jarmo Saarikko, tietohallintopalvelut, puh. 09-85705234, sähköposti jarmo.saarikko@metla.fi

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi