[METLA Tiedote]
6.3.2001

Kivalon tutkimusmetsälle uudet toimintaperiaatteet

TUTKIMUSMETSÄ EDISTÄÄ TIEDON VÄLITYSTÄ JA TUTKIMUSTA

Metsäntutkimuslaitos (Metla) vireyttää tutkimusmetsien toimintaa luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Uusia piirteitä tutkimusmetsätoiminnassa ovat aktiivinen sidosryhmätyö, tutkimustiedon perillemenosta ja vaikuttavuudesta huolehtiminen, asiakaspalvelu ja asiantuntijapalvelut. Sekä tutkimusmetsät että niihin liittyvä tietämys ja osaaminen ovat jatkossa myös muiden tutkimuslaitosten sekä opetuksen käytettävissä.

Kivalo on Metlan vanhimpia tutkimusalueita. Vuosisadan alusta lähtien alueelle on karttunut mittava koevalikoima ja siihen liittyen suuri määrä tietoa. Tämän tiedon hyödyntämisen parantaminen on tulevien vuosien suuri työsarka. Luonnonvaratietoja ylläpidetään ajantasaisina Metlan TUTGIS-paikkatietojärjestelmällä. Tutkimusmetsän toiminnan keskeiset tavoitteet 20-vuotiskaudelle 2001-2020 ovatkin tutkimusmahdollisuuksien edistäminen, tutkimustiedon välityksen edistäminen ja käyttömuotojen kestävä yhteensovittaminen.

Opetus ja luontomatkailu halutaan yhteistyöhön

Tutkimusmetsätoiminnalla pyritään kokonaisvaltaisen tutkimuksen palvelun lisäksi osaamisen hyödyntämiseen myös ympäröivän alueen kehittämiseksi. Esimerkkinä tästä on Ylä-Kemijoen kylien EU-hanke, jossa Metla on mukana. Metla työllistää Ylä-Kemijoella muutamia henkilöitä jatkuvasti. Kivalon tutkimusmetsä luo lisäksi välillisesiä työpaikkoja metsä- ja puunkorjuuyrittäjille ja tarjoaa mahdollisuuksia luontomatkailulle. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa puunkorjuusta ja metsien hoidosta tullaan teettämään ulkopuolisilla metsäpalveluyrittäjillä. Metla aikoo olla aktiivinen toimija Lapin elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tehtävässä työssä.

Kivalon metsien hoito ei enää noudata yleisiä talousmetsien hoitoperiaatteita, vaan alueen eri osia käsitellään eri voimakkuuksin. Näin muodostuu monipuolinen ja tutkimuksellisesti kiinnostava metsäkokonaisuus, joka käsittää alueita aina lepoalueista ja lievästi käsitellyistä erittäin tehokkaasti hoidettuihin metsiin. Tutkimusmetsän hoito- ja käyttösuunnitelman laadittaessa tehtiin yksityiskohtaiset luontoinventoinnit ja käytiin lukuisia keskusteluja Ylä-Kemijoen asukkaiden ja järjestöjen, metsä-, riista-, ja opetusalan sidosryhmien sekä tutkijoiden kanssa.

Metsien hoito ja käsittelyt pohjautuvat tutkimuksella hankittuun tietoon eri toimintojen ekologisista, taloudellisista ja muista perusteista sekä seurauksista. Siten tutkimusmetsä tarjoaa käytännön metsätaloudelle esimerkkejä vaikka metsälain suojaamista elinympäristöistä, erilaisista käsittelyvaihtoehdoista sekä niiden seurauksista. Myös puulaji- ja jalostuskokeisiin pääsee helposti tutustumaan Iso-Kivalon alueella Siperiassa. Tutkimusmetsässä on myös luonnonsuojelualueita, jotka rikastuttavat osaltaan alueellista ja valtakunnallista monimuotoisuutta sekä tarjoavat tutkimukselle luonnontilaisia vertailualoja.

Myös suuri yleisö on tervetullut Kivalon tutkimusmetsään. Retkeilymahdollisuudet ovat monipuolisen palveluverkoston myötä hyvät. Kivalo edustaa peräpohjalaista jokivarsien ja vaarojen luonnehtimaa metsäaluetta. Noin puolet tutkimusalueen yli 15 000 ha:sta on yli 200 metrin korkeudessa, joten maisemat ovat upeita. Suuret korkeuserot tekevät alueesta erämaisen ja vaativan.

Tutkimusalueiden www-sivut löytyvät metlan uudistetusta Internet-sivustosta osoitteella: http://www.metla.fi/metsat/

Lisätietoja: Mirja Vuopio 0400 322 093, Tapani Pohjola 0400 377 746


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi