[METLA Tiedote]
1.3.2001

Metlan Joensuun metsäntutkimuskeskuksessa panostetaan tutkimustiedon välitykseen

Metsäntutkimuslaitos viettää tänään torstaina 1.3.2001 Joensuun tulosyksikön toiminnan 20-vuotisjuhlaa. Toiminta-aikanaan biologisesta metsäntutkimuksesta aloittanut Joensuun tutkimusasema on kasvanut monitieteiseksi metsäntutkimuskeskukseksi. Nykyinen tutkimuskeskuksen työ on suunnattu seitsemälle painoalalle, joiden avulla edistetään alueellista talous- ja yritystoimintaa.

Maa- ja metsätalousministeriön tervehdyksen Joensuulle tuonut metsäosaston ylijohtaja Aarne Reunala totesi puheessaan, että "hallituksen vuosi sitten tekemä päätös Joensuun metsäntutkimuksen vahvistamisesta on yksi tärkeimmistä aluepoliittisista linjauksista metsäalalla". Joensuun muuttuminen tutkimuskeskukseksi ja pysyvän henkilöstön määrän kaksinkertaistaminen vuoteen 2005 mennessä merkitsevät sitä, että Joensuusta kehittyy toinen merkittävä metsäosaamiskeskittymä Suomeen.

Joensuun tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen kertoi puheessaan Metsäntutkimuslaitoksen panostaneen hallituksen päätöksen jälkeen näkyvästi Joensuun kehittämiseen. Vajaan vuoden sisällä Joensuuhun on perustettu tai siirretty toisista Metlan tulosyksiköistä 10 vakinaista virkaa. Samalla Joensuuhun on perustettu kolme uutta professorin virkaa ja kahta valmistellaan yhteisprofessuureina Joensuun yliopiston kanssa. Tutkimuskeskuksen uudisrakennuksen esisuunnitelma on valmis ja 250 työpisteen rakennus on tarkoitus rakentaa puuta käyttäen vuoden 2004 alkuun mennessä. Rakennuksessa tulee työskentelemään myös Joensuun yliopiston ja Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen tutkijoita sekä Joensuun kaupungin tiedepuistotoiminnan projektihenkilöstöä.

Joensuun tutkimuskeskus on Vantaan ohella toinen Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuskeskuksista. Näiden tulosyksiköiden lisäksi Metsäntutkimuslaitoksella on seitsemän tutkimusasemaa eri puolilla maata. Alueellinen tutkimusasemaverkko mahdollistaa tutkimuksille valtakunnallisen kattavuuden ja tulosten soveltamisen erilaisiin metsäolosuhteisiin. Joensuun tutkimuskeskuksen hallinnassa on myös Kolin kansallispuisto, jonne valmistui viime vuonna uusi luontokeskus.

Tilaisuuden juhlaesitelmän piti Joensuun tutkimuskeskuksen puutieteen professori Erkki Verkasalo. Hänen esitelmänsä aiheena oli "Itäsuomalainen koivu - monien mahdollisuuksien arvopuu".

Tutkimuskeskuksen 20-vuotisjuhliin liittyy myös kaikille avoin Studia Forestalia luentotilaisuus, jossa metsäntutkijat esittelevät ajankohtaisia tutkimusaiheita ja tuloksia kaikille metsistä kiinnostuneille. Teemana ovat koivu, sienet ja internetin käyttö tutkimustulosten löytämisessä ja soveltamisessa käytäntöön.

Lisätietoja: Tutkimuskeskuksen johtaja, MMT Jari Parviainen, puh. 013-251 4010
Metsänhoitaja Timo Muhonen, puh. 013-2514132

i

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi