[METLA Tiedote]

 

 

05.12.2001

 

 

Metsäsektori jälleen monipuolisesti tilastoitu
- Metsätilastollinen vuosikirja 2001 on ilmestynyt

Tärkeimmät metsäalan tilastot on jälleen koottu yksiin kansiin. Uusi Metsätilastollinen vuosikirja 2001 piirtää Suomen metsäsektorista kokonaiskuvan, joka kattaa aihepiirit metsäluonnon monimuotoisuudesta ja metsävaroista aina metsäteollisuustuotteiden vientiin saakka. Lisäksi teoksessa esitellään keskeiset kansainväliset metsätilastot. Yksityiskohtaiset tilastot esitetään vuodelta 2000; tuoreimmat tiedot puukaupasta ja metsäteollisuudesta ovat vuoden 2001 alkupuoliskolta.

Tuoreiden tilastojen lisäksi Metsätilastollinen vuosikirja sisältää runsaasti pitkiä aikasarjoja muun muassa metsävaroista, puun käytöstä ja -kaupasta sekä metsäsektorin työvoimasta. Jatkuvuutta edustavien pysyvien tilastojen lisäksi kirjaan on lisätty uusia tilastoja muun muassa metsien virkistyskäytöstä ja metsäteollisuuden energialähteistä. Eniten muutoksia on tehty kansainvälisiä metsätilastoja käsittelevään päälukuun. Lukijaystävällinen uudistus on myös useimpien lukujen alkuun liitetyt yhteenvetotaulukot, joihin on koottu aihepiirin keskeisimmät tiedot.

Metsätilastollisen vuosikirjan ulkoasukin on uudistunut. Taulukkorakenteita on selkeytetty ja kirja on kauttaaltaan nelivärinen. Muutoksilla pyritään lisäämään tilastojen ymmärrettävyyttä ja luettavuutta.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Tutkija Aarre Peltola, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus, puhelin (09) 8570 5226, sähköposti aarre.peltola@metla.fi

Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2001. Skogstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry
ISBN 951-40-1798-6. ISSN 0359-968X. 375 s.Hinta 200 mk.

Tilaukset: Irma Kulju, puhelin (09) 8570 5227, sähköposti irma.kulju@metla.fi


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi