[METLA Tiedote]

 

 

28.11.2001

 

Ukko-Kolin Ystävät ry
Luontokeskus Ukko Koli

Ympäristökasvatusta kansallismaisemassa
- Leirikoulutoimintaa kehitetään Kolilla

Kolin kansallispuiston Luontokeskus Ukossa opastuspalvelua hoitava Ukko-Kolin Ystävät ry laajentaa toimintaansa. Yhdistys on yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen ja Lieksan kaupungin ja paikallisten yrittäjien kanssa käynnistänyt hankkeen, joka tähtää pysyvän leirikoulutoiminnan toteuttamiseen Kolilla. Hankkeeseen on myönnetty vuodeksi rahoitusta Vaara-Karjalan Leaderin ja työhallinnon EU/LEADER-kehityshankerahastosta.

Uuden leirikouluhankkeen tarkoituksena on luoda opetuksellista leirikoulumateriaalia ja suunnata leirikoulujen tarvitsemia palveluja Kolin alueen yrittäjille ja yhteisöille. Hanke pyrkii yhteistoimintaan muiden Itä-Suomessa toimivien leirikouluhankkeiden ja leirikoulupalveluja tarvitsevien oppilaitosten kanssa.

Hankkeen ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin Luontokeskus Ukossa tiistaina 27.11.2001. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin metsänhoitaja Raimo Hulmi. Ohjausryhmän jäseniksi valittiin Kolin kansallispuiston johtaja Lasse Lovén/Metla, rehtori Timo Vattulainen/Kolin koulu, rehtori Asko Saarelainen/Lieksan kaupunki, lehtori Heikki Vesajoki/Joensuun yliopisto, Esko Poutiainen/Kolin retkeilymaja, johtaja Jan-Erik Hagfors/Hotelli Koli Oy, toiminnanjohtaja Jouni Korhonen/Vaara-Karjalan Leader ry, erikoissuunnittelija Tuomo Hämäläinen/TE-keskus ja taloussihteeri Leena Sorjonen/Ukko-Kolin Ystävät ry. Leirikouluhankkeen vetäjänä toimivaksi projektisihteeriksi valittiin kuuden hakijan joukosta metsätalousinsinööri Kirsi Sihvonen.

Ukko-Kolin Ystävät ry on Kolin kansallispuiston tukiyhdistys ja se toimii Luontokeskus Ukossa Kolin huipulla. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vaarakarjalaisen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua ja hoitoa, Kolin alueen luonnon ja kulttuurin tutkimusta sekä ympäristökasvatustoimintaa ja ympäristövalistusta sekä luonto- ja kulttuurimatkailun yleisiä edellytyksiä alueella. Yhdistys pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon luonnonsuojelulliset näkökohdat. Yhdistys huolehtii Metlan yhteistoimintakumppanina nyt käynnistyvän leirikoulutoiminnan lisäksi Luontokeskus Ukossa opastuksesta, kokouspalveluista, luontokauppa Vakasta, luontokeskuksen siisteydestä ja ilmaisesta yleisöinfosta.

Leirikouluhankkeesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kolin alueen yrittäjille Kolin kylän seurojentalolla torstaina 13.12. kello 18.00.

Lisätietoja:
Projektisihteeri Kirsi Sihvonen, Luontokeskus Ukko
Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli
(013) 6888 404, sähköposti ukko@koli.inet.fi


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi