[METLA Tiedote]

 

 

22.10.2001

Takaisin tiedotteeseen

 

 

Liite: Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävaratietoja.

Pohjois-Karjalan metsäkeskus
Metsävaratietoja

VMI8 (1988-89) VMI9(2000) Muutos
Maapinta-ala 1 778 200 ha 1 778 200 ha  
- metsätalousmaa 1 559 800 ha 1 595 700 ha +2,3 %
- metsämaa 1 399 000 ha 1 490 900 ha +6,6 %
Puuston tilavuus 134,8 milj. m³ 156,7 milj. m³ +16,2 %
- mänty 67,4 milj. m³ 79,7 milj. m³ +18,1 %
- kuusi 44,8 milj. m³ 47,0 milj. m³ +4,9 %
- koivu 18,4 milj. m³ 24,1 milj. m³ +31,2 %
- muu lehtipuu 4,2 milj. m³ 5,9 milj. m³ +40,2 %
- keskitilavuus 90,8 m³/ha 102,0 m³/ha +12,3%
Puuston vuot. kasvu 6,29 milj. m³ 7,24 milj. m³ +15,1 %
- mänty 3,17 milj. m³ 3,43 milj. m³ +8,2 %
- kuusi 1,88 milj. m³ 2,03 milj. m³ +8,0 %
- koivu 0,89 milj. m³ 1,33 milj. m³ +49,4 %
- muu lehtipuu 0,35 milj. m³ 0,45 milj. m³ +28,6 %
- keskikasvu 4,2 m³/ha/v 4,7 m³/ha/v +11,9 %
Kuollutta puuta   6,97 milj. m³  
- keskimäärin   4,5 m³/ha  
Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elin-ympäristöjä   10 400 ha (0,7 % metsä-, kitu- ja joutomaan alasta)  
- näistä suojelualueilla tai suojeluohjelmissa   980 ha  

 

Hakkuumahdollisuusarviot
(hakkuukertymä)

 
Suurimman kestävän hakkuumäärän arvio 2000-2009 5,4 milj. m³/v
Metsänhoitosuositusten perusteella hakattavissa 2000-2009

6,6 milj. m³/v

   

 

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi