[METLA Tiedote]

 

 

28.9.2001

 

Tohtori Katri Kärkkäisestä Metlan historian ensimmäinen naispuolinen professori

 

Filosofian tohtori Katri Kärkkäinen nimitettiin Metlan Vantaan tutkimuskeskukseen metsägenetiikan professoriksi. Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta päätti historiallisesta nimityksestä kokouksessaan 27.9.2001. Uuden professorin tehtäväkuvaan kuuluu metsäpuiden genetiikan ja metsänjalostuksen tieteellinen tutkimus. Kärkkäinen astuu uuteen virkaansa 1.10.2001.

Katri Kärkkäinen
Kuva: Jyväskylän yliopisto

Katri Kärkkäinen (39 v.) on tähän asti toiminut Jyväskylän yliopistossa ekologian ja ympäristönhoidon dosenttina. Suomen Akatemiassa hän on toiminut useiden vuosien ajan niin tutkimusassistenttina kuin nuorempana tutkijana sekä viimeeksi vanhempana tutkijana biotieteiden ja ympäristötieteiden toimikunnassa. Kärkkäinen väitteli tohtoriksi vuonna 1994 Oulun yliopistossa aiheenaan perinnöllisyystiede. Hänen työhistoriaansa kuuluvat myös virat Oulun yliopiston perinnöllisyystieteen laitoksen tutkijana ja tuntiopettajana sekä runsas kotimainen ja kansainvälinen tieteellinen julkaisutoiminta.

Katri Kärkkäinen on jäsenenä Suomen Akatemian evoluutioekologian huippuyksikössä. Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmassa valitaan yhdestä tai useasta korkeatasoisesta tutkimusryhmästä muodostuva tutkimus- ja tutkijankoulutusyksikkö, joka jo on tai jolla on mahdollisuudet päästä kansainväliseen kärkeen omalla alallaan sekä selkeät yhteiset tutkimukselliset päämäärät.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, (09) 8570 5240
FT, dosentti Katri Kärkkäinen, 0400 838 073


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi