[METLA Tiedote]

 

 

5.9.2001

Takaisin tiedotteeseen

 

 

Liite: Etelä-Savon metsäkeskuksen alueen metsävaratietoja.

 

VMI8 (1988) VMI9(1992-2000) Muutos
Maapinta-ala 1 443 100 ha 1 443 600 ha  
- metsätalouden maa 1 254 900 ha 1 263 000 ha +0,6 %
- metsämaa 1 201 900 ha 1 226 300 ha +2,0 %
Puuston tilavuus 160,1 milj. m³ 169,8 milj. m³ +6 %
- mänty 65,2 milj. m³ 74,2 milj. m³ +13 %
- kuusi 62,7 milj. m³ 60,5 milj. m³ -3 %
- koivu 26,1 milj. m³ 27,1 milj. m³ +4 %
- muu lehtipuu 6,1 milj. m³ 7,9 milj. m³ +30 %
- keskitilavuus 120 m³/ha 136 m³/ha +5%
Puuston vuot. kasvu 7,30 milj. m³ 7,35 milj. m³ +1 %
- mänty 2,66 milj. m³ 2,90 milj. m³ +9 %
- kuusi 2,98 milj. m³ 2,61 milj. m³ -12 %
- koivu 1,16 milj. m³ 1,26 milj. m³ +9 %
- muu lehtipuu 0,50 milj. m³ 0,58 milj. m³ +16 %
- keskikasvu 5,9 m³/ha/v 5,9 m³/ha/v -1 %
Kuollutta puuta   3,3 milj. m³  
- keskimäärin   2,6 m³/ha  
Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elin-ympäristöjä   6 900 ha (0,6 % metsä-, kitu- ja joutomaan alasta)  
- näistä suojelualueilla tai suojeluohjelmissa   300 ha  

 

Hakkuumahdollisuusarviot  
Suurimman kestävän hakkuumäärän arvio 1999-2008 7,1 milj. m³/v
Metsänhoitosuositusten perusteella hakattavissa 1999-2008

9,8 milj. m³/v

   

 


 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi