[METLA Tiedote]

 

 

28.08.2001
 

Pohjoisen luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteistyö uudelle tasolle Muhoksen juhlaseminaarissa

Maassamme ainutlaatuinen tutkimusyksiköiden välinen yhteistyösopimus allekirjoitetaan Muhoksen tutkimusaseman juhlaseminaarissa 28.8.2001. Sopimuksen allekirjoittavat Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ympäristökeskukset. Yhteistyösopimuksen myötä syntyy NorNet-allianssi, joka tähtää entistä kiinteämpään ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön. Seminaari juhlistaa samalla Metlan Muhoksen tutkimusaseman uusien tilojen käyttöönottoa.

Juhlaseminaarin aiheena on Pohjoisen luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen verkottuminen. Valtiovallan tervehdyksen seminaariin tuo maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä. Lisäksi puheenvuoron käyttävät Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja, Oulun yliopiston rehtori, Muhoksen tutkimusaseman johtaja, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ylijohtaja, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ylijohtaja ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja.

Seminaari juhlistaa samalla Muhoksen tutkimusaseman uusien tilojen käyttöönottoa. Keväällä valmistunut laajennus ja peruskorjaus antavat uusia mahdollisuuksia verkostoyhteistyön lisäämiselle niin muiden tutkimusorganisaatioiden kuin myös tutkimustiedon käyttäjien kanssa. Uusien tilojen käyttö onkin osoittautunut vilkkaaksi ja tarpeelliseksi heti niiden valmistuttua. Tehtyä investointia ovat tukeneet Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ja Muhoksen kunta.

NorNet (Northern Environmental Research Network) on Oulun yliopiston ja ympäristöhallinnon vuonna 1999 käynnistämä ympäristöalan ja luonnonvarojen kestävän käytön yhteistyöverkosto, joka tukee, yhteen-sovittaa ja profiloi pohjoista tutkimusta, asiantuntija- ja laboratoriopalveluja sekä koulutusta. Juhla-seminaarissa allekirjoitettava sopimus liittää yhteistyöhön mukaan Metlan, RKTL:n ja MTT:n.

Oulun yliopisto ja Metla ovat yhteistyön edistämistä varten perustaneet vuosiksi 2001-2005 yhteisen professorin viran, jonka sijoituspaikka on Muhoksen tutkimusasema. Professorin tehtävänä on muun muassa NorNet -yhteistyön edistäminen.

Lisätietoja:
Tutkimusaseman johtaja, professori Eero Kubin, puh. 08-5312 261
NorNet -yhteistyön koordinaattori Erkki Alasaarela, puh. 08-5533 559
www-sivut: www.nornet.oulu.fi/ ja www.metla.fi


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi