[METLA Tiedote]

 

 

30.07.2001
 

Lehdettömiä haapoja mustaversotaudin jäljiltä

Haavan vesakoissa näkee nyt mustuneita latvoja ja oksankärkiä tavallista runsaammin. Ilmiön aiheuttaa Venturia tremulae -niminen sieni, joka on levinnyt tehokkaasti kolean ja kostean alkukesän aikana.

Etelä-Suomessa tauti on nimensä mukaisesti mustuttanut kasvavia versojen kärkiä. Pohjoisempana ja erityisesti Lapissa tauti levisi haapoihin jo lehtien puhkeamisen aikaan. Runsas tartunta tuhosi monista haaparyhmistä kaikki lehdet. Vanhemmatkin haavat ovat paikoin menettäneet lehtensä. Pahoin vaurioituneiden haapojen vyöhyke ulottuu Pohjois-Suomesta pitkälle Venäjän Karjalaan. Samoin kuin Lapissa myös Äänisen ja Syvärin rannoilla haavikoista vain vähäinen osa on nyt täydessä lehdessä.

Mustaversotautia aiheuttava sieni talvehtii kuolleissa verson kärjissä, joista sienen suvulliset itiöt vapautuvat haavan aloittaessa kasvunsa keväällä. Tartunnan saaneissa versoissa ja lehdissä syntyy uusia itiöitä, jotka levittävät sientä pitkin kesää. Erityisesti nuoret vesat ovat alttiita loppukesällä, kun niissä voi olla kesän aikana kolmekin pituuskasvurupeamaa. Viime kesän sateisuus loi pohjan tämän kesän poikkeuksellisen voimakkaalle epidemialle.

Lähes täydellinen lehtikato mustaversotaudin seurauksena on verraten harvinainen. Edellinen vastaavanlainen epidemia oli kesällä 1987. Myös tuolloin alkukesä oli kolea ja kostea, vaikkakaan ei kovin sateinen.

Haapaa on pidetty vuosikymmenien ajan metsän roskapuuna. Sen puuaineksen hyviä ominaisuuksia ei ole osattu arvostaa, eivätkä tutkijatkaan ole olleet haavasta kiinnostuneita. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut. Haapa on tärkeä puulaji metsien monimuotoisuuden vaalimisessa, ja haapapuun kuitu on haluttua korkealaatuisen paperin raaka-ainetta.

Parhaillaan Metlassa on käynnissä tutkimushanke (Timo Kurkela, Risto Kasanen ja Jarkko Hantula), jossa selvitetään tärkeimpien haavan tautien merkitystä sekä kotimaisen haavan että hybridihaavan kasvatuksessa. Hybridihaapa on suomalaisen ja pohjoisamerikkalaisen haavan nopeakasvuinen risteymä. Eräs hankkeen tärkeimmistä tutkimuskohteista on mustaversotauti.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Jarkko Hantula, Vantaan tutkimuskeskus, puh.(09) 8570 5682,
sähköposti: jarkko.hantula@metla.fi
Erikoistutkija Risto Jalkanen, Rovaniemen tutkimusasema, puh. (016) 336 4430,
sähköposti: risto.jalkanen@metla.fi


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi