[METLA Tiedote]

 

 

15.06.2001
 

Jo kolmas professori Metlalle Joensuuhun

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta on nimittänyt 15.6.2001 metsäsuunnittelun professorin virkaan Joensuun tutkimuskeskukseen MMT Jyrki Kankaan.

Metla kehittää Joensuun tulosyksikköään voimakkaasti, uusi metsäsuunnittelun professorin virka on esimerkki tästä. Tutkimuskeskuksen toiminnan pääpaino kohdistetaan sellaisille soveltaville tutkimusaloille, joiden avulla voidaan parhaiten kehittää alueellista talous- ja yritystoimintaa. Joensuu profiloituu Metlan sisäisessä työnjaossa metsätalouden suunnitteluun, metsänhoitoon, metsäteknologiaan ja puutieteeseen painottuneeksi tulosyksiköksi. Näitä tutkimusaloja vahvistetaan niihin liittyvillä taloustieteen, metsätalouden ympäristövaikutusten ja kansainvälisen metsätalouden tutkimuksilla. Pysyvän henkilöstön määrä nostetaan sataan vuoteen 2005 mennessä. Suunnitelman toimeenpano edellyttää lisärakentamista.

Vuoden 2001 alussa Joensuun tutkimusaseman nimi muutettiin tutkimuskeskukseksi. Uutta tutkimuskeskusta on vahvistettu yhden vuoden aikana 13 uudella vakanssilla. Vakituisen henkilöstön vahvuus on nyt 54 henkeä. Lisäys on saatu aikaan työntekijöiden vapaaehtoisilla siirtymisillä (3 henkilöä), virkojen/toimien siirroilla (4 vakanssia) ja uusia vakansseja perustamalla (6 vakanssia). Yhtä lukuun ottamatta resurssisiirrot ovat tapahtuneet Metlan Vantaan tutkimuskeskuksesta.

Joensuun tutkimuskeskuksessa on tähän saakka ollut kaksi professorin virkaa, joiden tutkimusalat ovat puuntutkimus ja metsäteknologia. Nyt nimitetyn professorin viran tutkimusalueina ovat monitavoitteisen metsäsuunnittelun ja ryhmäpäätöksenteon menetelmien tutkimus, ekologisten prosessien huomioonottaminen metsätaloudessa sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan menetelmät. Neljäs professorin virka, jonka tutkimusalueena on yrityksen taloustiede, on parhaillaan täytettävänä. Viidenneksi professorin viraksi Metla on kaavaillut kansainvälisen, erityisesti siirtymätalouksien, metsätalouden professorin virkaa, joka perustetaan vielä kuluvana vuonna Joensuuhun.

Metsäsuunnittelun professorin virkaan oli viisi hakijaa. Jyrki Kangas (39 v.) on opiskellut Joensuun yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa ja väitellyt sieltä tohtoriksi vuonna 1992. Vuodesta 1995 lähtien Kangas on toiminut Metlan Kannuksen tutkimusaseman johtajana. Metlassa hän koordinoi "Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen" -tutkimusohjelmaa vuosina 1998-99. Kankaalla on laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkko ja runsas alan tieteellinen julkaisutoiminta. Vuonna 2000 Kankaalle luovutettiin Metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälisen liiton, IUFROn Scientific Achievement Award -palkinto monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittämistyöstä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Eljas Pohtila puh. 09-85705 210
Joensuun tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen puh. 013-251 4010


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi