[METLA Tiedote]

 

 

04.06.2001
 

Rakennuspuusepänteollisuus uskoo hyvään kehitykseen jatkossakin

Toimialalla on syntynyt uusia työpaikkoja

Valtaosa Suomen pienistä ja keskisuurista rakennuspuusepänteollisuuden yrityksistä uskoo toimialan myönteiseen kehittymiseen, vaikka kilpailu alalla onkin kovaa. Tuotanto ja myös yritysten lukumäärä sekä työllisyys toimialalla ovat kasvaneet. Tämä käy ilmi Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemasta tutkimuksesta.

Rakennuspuusepänteollisuuden tuotannon (puutalojen ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus) yhteenlaskettu arvo vuonna 1999 oli 6,7 ja viennin arvo 2,1 miljardia markkaa. Yrityksiä oli noin 1100 ja ne työllistivät yhteensä vajaat 9 500 henkilöä. Yritysten, samoin kuin työllistenkin, määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Tilanne toimialalla onkin oleellisesti toisenlainen kuin monella muulla toimialalla (esimerkiksi sahateollisuudessa), joilla sekä yritysten lukumäärä että työllisyys ovat tuotannon kasvusta huolimatta jatkuvasti pienentyneet.

Vuonna 1999 rakennuspuusepänteollisuuden yrityksistä 75 prosenttia toimi kannattavasti. Takana on kuitenkin kannattavuudeltaan synkkä vuosikymmen, eikä toimialan vakavaraisuus ole ollut erityisen hyvä. Omavaraisuusaste on ollut nollan ja 20 prosentin välillä käyden muutaman kerran nollan alapuolellakin. Suhteellisen velan määrä oli korkeimmillaan noin 85 prosenttia 1990-luvun alussa, mistä se on puoliintunut viime vuosiin tultaessa. Mikäli molempien vakavaraisuuden tunnusten positiivinen kehitys jatkuu tarpeeksi pitkään, parantuu yritysten vakavaraisuus vähitellen.

Kyselytutkimuksen mukaan hyvän kehityksen uskotaan jatkuvan toimialalla. Kolme neljästä yrittäjästä uskoi liikevaihdon ja tilauskannan kasvavan tulevaisuudessa. Kahdessa kolmesta yrityksestä uskottiin myös kannattavuuden ja vakavaraisuuden parantuvan ja investointien kasvavan.

Myös viennin määrien arveltiin kasvavan. Viennin aloittamisen esteeksi nousivat kuitenkin vielä usein kielitaidon ja markkinoiden tuntemuksen puute. Vientiä varten tuotteita on kehitettävä ja ne on sopeutettava vientimarkkinoille. Tämä edellyttää vientimarkkinoiden tuntemuksen, kielitaidon ja markkinointitaitojen lisäämistä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Pekka Mäkinen, Metla, puh. (09) 8570 5345, sähköposti: pekka.makinen@metla.fi
Ashley Selby, Metla, puh. (09) 8570 5742, sähköposti: ashley.selby@metla.fi

Julkaisu:
Petäjistö, L., Selby, A., Mäkinen, P. 2001. Yrittäjyys rakennuspuusepänteollisuuden alalla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 806


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi