[METLA Tiedote]

 

 

01.06.2001
 

Metlan ensimmäinen maakunnallinen tutkimusasema 40 vuotta

Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusasema täyttää tänään perjantaina 1.6.2001 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi tutkimusasema julkaisi juhlakirjan "Parkanon tutkimusasema 1961 - 2001". Kirjan artikkelit kertovat tutkimusaseman toiminnasta kautta aikojen ja osoittavat tutkimustoiminnan huiman kehityksen neljän vuosikymmenen aikana. Juhlakirja on luettavissa Metlan Internet-sivuilla osoitteessa http://www.metla.fi/julkaisut/parkano40v/

Pohjois-Satakunnan metsäkoeaseman, sittemmin Parkanon tutkimusaseman toiminta alkoi Karvian kunnan, Alkkian kylässä vuonna 1961 ja siirtyi vuokratiloihin Parkanon keskustaan vuonna 1963. Tutkimusaseman omat toimitilat valmistuivat kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen vuonna 1975, ja niitä laajennettiin vuonna 1991. Tänä päivänä tutkimusasemalla työskentelee 43 vakinaista henkilöä, joista kymmenen on tutkijoita. Omia tutkimusmetsiä on yhteensä noin 7500 ha Parkanon ja Vilppulan tutkimusalueilla.

Tutkimusaseman toiminta-ajatuksen - Parkanon tutkimusasema tuottaa tutkimustietoa metsien terveydentilasta sekä metsätaloudesta ja sen perusteista etenkin turvemailla - mukaisesti tutkimuksen painoaloja ovat suometsätalous ja metsien terveydentila. Muita tutkimusaiheita ovat metsien uudistaminen ja kasvatus sekä radioekologia.

Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kasvatusta ja käyttöä palveleva tutkimus keskittyy suometsien ravinnetalouden hoitoon, turpeen ravinnevarojen kartoitukseen sekä ojitettujen suometsien uudistamiseen. Lisäksi kehitetään menetelmiä turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsänkasvatuskelpoisuuden arviointiin ja kasvukunnon ylläpitoon.

Parkanon tutkimusasema koordinoi Suomen osalta yleiseurooppalaista metsien terveydentilan seurantaa ja tutkimusta sekä toimii kansallisena tietokeskuksena. Metsien terveydentilan tutkimuksissa keskitytään puiden terveydentilan ja ympäristötekijöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä ravinnetalouden häiriöihin ja niiden tunnistamiseen. Radioekologian alalla tutkitaan yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa erilaisten käytännön metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksia radioaktiivisen cesiumin käyttäytymiseen ja kiertokulkuun metsäekosysteemeissä.

Metsänuudistamis- ja metsitystutkimuksessa mallitetaan raudus- ja hieskoivun kasvua ja kehitystä sekä tutkitaan metsien harvennusta puuntuotannon ohjauskeinona. Kivennäismailla tutkitaan lisäksi eri metsänuudistamis- ja maanmuokkausmenetelmien soveltuvuutta erilaisille kasvupaikoille sekä työvaiheiden koneellistamisen hyötyjä ja haittoja. Siemenhuollon osalta kehitetään kuusen siementen rakenteen, itämisen ekologian ja fysiologian tuntemukseen perustuen esikäsittelymenetelmiä, joiden avulla parannetaan kuusen yksisiemenkylvön tuloksia taimitarhoilla.

Parkanon tutkimusasema sijaitsee Suomenselän ja Järvi-Suomen rajalla kolmen metsäkeskuksen, ympäristökeskuksen ja maakuntaliiton keskipisteessä. Tutkimusaseman toimialue on läntinen Etelä-Suomi, ydinalueinaan Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan alueet.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Hannu Raitio, Metla, Parkanon tutkimusasema, p. 040 503 6665, hannu.raitio@metla.fi


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi