[METLA Tiedote]

 

 

24.5.2001
 

Asiakasvastuuta kokeillaan Kolin kansallispuistossa
- Euroopan kansallispuistopäivän Suomen päätilaisuus Kolilla 24.5.

Yleiseurooppalaisen kansallispuistopäivän Suomen pääjuhlaa vietetään 24.5. Metsäntutkimuslaitoksen Kolin kansallispuistossa. Kansainvälisessä seminaarissa Luontokeskus Ukossa pohditaan kansallispuistojen asiakkaiden osallistumista puistojen hoitoon ja asiakkaiden opastukseen. Päivän päätteeksi vierailla on mahdollisuus seurata itä-suomalaisen perinnekarjan palaamista Kolin kansallispuiston laitumille vuosikymmenten poissaolon jälkeen. Kansallispuistopäivän päätilaisuuden järjestävät maamme kansallispuistoja hoitavat Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus yhdessä ympäristöhallinnon kanssa. Päivää vietetään Euroopan Puistoliiton (Europarc) aloitteesta tänä vuonna jo kolmannen kerran.

Suomen 33 kansallispuistoissa vierailee vuosittain jo noin miljoona ihmistä. Monet retkeilijät ja matkailijat palaavat vuodesta vuoteen tuttuihin puistomaisemiin. Tämä johtaa vähitellen puistojen asiakkaiden järjestäytymiseen sekä suunnitelmalliseen ja jatkuvasti lisääntyvään puistojen palvelujen käyttöön. Asiakkaat haluavat myös sitoutua puistojen ylläpitoon ja kantaa oman kortensa kekoon puistojen hyväksi.

Kolin kansainvälisessä puistoseminaarissa keskustellaan siitä, miten matkailijat ja retkeilijät voisivat osallistua kansallispuistojen hoitoon esimerkiksi erilaisten talkooleirien ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Yleisimpiä ovat tilanteet, joissa asiakkaat haluavat ottaa vastuuta kansallispuistojen palvelujen kuten opastuksen tai jätehuollon hoitamisesta. Tohtori Steve Selin Länsi-Virginian yliopistosta Yhdysvalloista kertoo seminaarissa, miten asiakkaat osallistuvat puistojen toimintaan ja niiden rahoitukseen yhdysvaltalaisissa kansallispuistoissa. Yhdysvalloissa kansallispuistoihin tutustuvilta peritään pääsymaksu puiston rajalla. Tällaista kuluttajamaksua ei Suomessa ole kokeiltu eikä sellaista ole myöskään suunnitteilla.

Suomen puistoisännät "tutkivat asiakkaitaan"
Suomessa asiakasvastuuseen liittyviä koehankkeita on meneillään Metlan Kolin kansallispuistossa ja useissa Metsähallituksen kansallispuistoissa. Kolilla kokeillaan asiakkaiden valmiutta osallistua luontokeskuksen palvelujen kustannuksiin "kuluttajan vastuun" -periaatteella. Palvelujen toteuttajana toimii paikallinen Ukko-KolinYstävät ry, joka työllistää oppaita Luontokeskus Ukossa. Metsähallituksen hankkeet liittyvät Saamelaismuseo-Luontokeskus Siidan toimintaan sekä kansallispuistojen jätehuollon järjestämiseen periaatteella "minkä tuot, sen viet".

Kolin kokeiluista saatu palaute on ollut selvästi myönteistä. Enemmistö asiakkaista pitää paikallisen tukiyhdistyksen toimintaa luontokeskuksessa onnistuneena ideana ja on valmis maksamaan saamistaan palveluista pientä maksua yhdistykselle. Vain joka kymmenes asiakas haluaa ilmaisia ohjelmapalveluja luontokeskukseen. Asiakaspalautetta on antanut noin 600 luontokeskuksen yli 50 000 asiakkaasta luontokeskuksen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Kyyttöhiehot perinnemaisemien hoitotöihin
Seminaarin jälkeen kansallispuistopäivää juhlistetaan laskemalla neljä nuorta kyyttöhiehoa perinneaitaan Kolin kansallispuistoon kuuluvalla Ollilan tilalla. Kyytöt joutuvat perinnemaisemien hoitotöihin, sillä Ollilan tilan entistä peltomaisemaa halutaan nyt pitää avoimena lehmikarjan avulla. Aitaukseen lasketaan Kolin kylän viimeinen kyyttöhieho ja se saa seurakseen valtion geenipankin kyyttölehmiä Sukevalta. Viime vuosina Kolin kansallispuistoon on hankittu useita vanhoja maatiloja, joiden peltojen maisemanhoitoon suomalaiset kotieläimet soveltuvat hyvin. Ollilan tila on yksi Kolin viidestä vanhimmasta maatilasta, jonka juuret juontuvat 1750-luvulle asti. Kyyttöjen menestymistä ja maisemavaikutuksia seurataan Metlan ja Maatalouden tutkimuskeskuksen yhteistyöhankkeessa.

Lisätietoja
Lasse Lovén, Kolin kansallispuisto, p. (049) 104 346 tai (013) 6888 440
Merja Lindroos, Luontokeskus Ukko, p. (013) 688 8400, sähköposti merja.lindroos@metla.fi
Kotisivu: www.metla.fi/koli/ -ajankohtaista, seminaariesitelmien tiivistelmät lähetetään pyydettäessä.


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi