[METLA Tiedote]

 

 

15.5.2001
 

UV-säteily ja Lapin metsäkasvit

Tutkimuksessa selvitettiin luontaisen UV-säteilyn vaikutuksia männyn ja koivun taimiin kolmen vuoden ajan. Kokeessa manipuloitiin luontaista auringonsäteilyä eri suodatinmuovien avulla, jolloin luontaisesta auringonsäteilystä poistettiin UV-B, tai sekä UV-B että UV-A alueen säteilyaallonpituudet. Tutkimuksessa mitattiin mm. taimien kasvua, yhteyttämistä eli fotosynteesiä, lehtien ja neulasten rakennetta sekä puolustusaineita, kuten liukoisia flavonoideja ja niiden johdannaisia.

Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa Sammaltunturilla vuosina 1997-1999 käynnissä olleissa UV-suodatuskokeissa ei havaittu selkeää luontaisen UV-säteilyn aiheuttamaa kasvun vähenemistä männyn ja koivun taimilla. Männyn taimilla havaittiin ohimenevää kasvun hidastumista. Vuosien 1997-1999 kasvukausina auringon UV-säteily ei ollut erittäin voimakasta. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että männyn ja koivun taimet pystyivät puolustautumaan luontaista UV-säteilyä vastaan puolustusaineilla ja paksuntamalla neulasten pintakerroksia.

UV-säteilyn vaikutuksia metsäkasveihin voidaan tutkia kenttäolosuhteissa pääasiassa kahden lähestymistavan avulla: UV-suodatuskokeilla (luontainen säteily) ja UV-B-lamppukokeilla (kohotettu säteily). Tutkimuksessa käytettyjen UV-suodatuskokeiden avulla saatiin selville vallitsevan, luontaisen UV-säteilytason vaikutus tutkittuihin kasveihin. Näiden kokeiden avulla ei voida ennustaa tulevaisuudessa mahdollisesti lisääntyvän UV-säteilyn vaikutusta. Sodankylän Tähtelässä käynnistyy tänä vuonna FUVIRC-hanke (Finnish International Ultraviolet Research Center), jossa tutkitaan kohotetun UV-B säteilyn vaikutuksia suo- ja metsäekosysteemeihin. Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa toteutettu UV-tutkimus oli kolmivuotinen ja se oli Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusaseman ja Maj & Tor Nesslingin säätiön rahoittama.

Lisätietoja
Dos. Minna Turunen, Arktinen keskus, Lapin yliopisto, puh. 3412774
Dos. Marja-Liisa Sutinen, Metla/Rovaniemen tutkimusasema, puh. 3364408


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi