[METLA Tiedote]

 

 

15.5.2001
 

Uusinta tietoa tervasrososta

Tervasrosoa aiheuttaa männyillä yksi pahimmista sienituholaisista maassamme. Tuhoa esiintyy kaikkialla männyn levinneisyysalueella eri-ikäisillä ja -kokoisilla männyillä, mutta tauti on yleisempi varttuneemmilla kuin nuorilla männyillä. Sienestä esiintyy kaksi eri muotoa, joista toinen (Peridermium pini) leviää suoraan männystä mäntyyn, kun taas toinen (Cronartium flaccidum) leviää väli-isäntäkasvien välityksellä.

Viimeaikaisin tervasrosotutkimus on keskittynyt mm. sienen geneettisen vaihtelun ja muotojen sukulaisuussuhteiden selvittämiseen, sienen morfologisen vaihtelun ja etenkin sienen väli-isäntäkasvien tutkimiseen. Tartutuskokeiden ja geneettisen populaatiotutkimuksen perusteella suoraan männystä mäntyyn leviävä muoto on meillä yleisempi muoto sienestä. Uusia väli-isäntäkasveja on löydetty maitikoiden (Melampyrum) suvusta. Kokeellisessa tutkimuksessa on mm. havaittu, että meillä verrattain yleinen metsämaitikka toimii sienen väli-isäntänä. Kyseistä tervasrososienen muotoa on löydetty mm. eräistä pohjoissuomalaisista vakavasti sairaista tervasrosomänniköistä. Maitikoiden merkitystä tervasroson leviämisessä tutkitaan edelleen eräässä Metlan hankkeessa. Meillä esiintyviä muita tervasroson väli-isäntäkasveja ovat käärmeenpistonyrtit, pionit ja eräät kuusiolajit. Meikäläisen väli-isäntäkasvia vaihtavan tervasrososienen isäntäkasvispesifisyys on hyvin alhainen.

Tervasrosoa voidaan torjua poistamalla tautiset puut tai oksamateriaali hakkuiden yhteydessä, joilloin katkaistaan sienen elinkierto ja estetään sen leviäminen. Tautiset siemenpuut tulisi poistaa ennen kuin ne levittävät taudinaltistamaa siementä.

Lisätietoja MMT Juha Kaitera Metla/Rovaniemen tutkimusasema puhelin (016) 3364 432


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi