[METLA Tiedote]

 

 

25.4.2001
 

Luonnon käyttöä virkistykseen tutkittu maanlaajuisesti

Ulkoilu on osa suomalaisten elämäntapaa, sillä 97 % suomalaisista ulkoilee. Kaksi kolmesta harrastaa ulkoilua viikoittain. Lähiympäristössä ulkoillaan tasaisesti vuoden ympäri, keskimäärin 1,5 tuntia kerrallaan. Metlan koordinoimassa tutkimuksessa Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) ulkoilun hyvinvointivaikutukset tulivat selkeästi esille: liikkuminen ja oleskelu luonnossa virkistää ja vähentää alakuloa, rauhoittaa ja rentouttaa stressistä sekä tuottaa monia muita mielihyvän kokemuksia.

Tutkimuksessa kerättiin tietoja virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja virkistyspalveluista eri puolilta Suomea. Maanlaajuinen tieto virkistysmahdollisuuksien tarjonnasta on nyt koottu LVVI-LUOVI-tietojärjestelmään, josta löytyy tietoja 622 virkistysalueesta, 5182 reitistä ja 6295 virkistyspalvelusta.

Tutkimusjulkaisussa esitellään muun muassa virkistysmahdollisuuksia Pirkanmaalla. Tarkasteltavina ovat virkistyskäytön luonnonsuojelualueille aiheuttama paine, asuntojen ja virkistysalueiden välinen etäisyys sekä virkistysalueiden metsät ja ranta-alueet.

Suosituimpia ulkoiluharrastuksia ovat kävely, uinti, mökkeily, marjastus, pyöräily, kalastus, veneily, hiihto, sienestys ja auringonotto rannalla. Kaupunkilaisistakin puolet marjastaa. Marjastusta ja kalastusta tukee mökkeily, jota harrastaa kaksi kolmesta kaupunkilaisesta. Maaseudun haja-asutusalueilla asuvat metsästävät ja moottorikelkkailevat paljon, kun taas kaupunkilaiset rullaluistelevat tai purjehtivat.

Kolme neljästä suomalaisesta virkistäytyy luonnossa jokamiehenoikeudella, kaksi viidestä kunnan virkistysalueilla ja yksi viidestä käyttää valtion virkistysalueita. Suomalaiset viettävät luontolomansa mieluummin omassa rauhassa kuin ohjatusti ja seurassa. Noin 40 % suomalaisista tekee luontomatkoja, jotka kestävät keskimäärin 4-5 päivää. Matkat suuntautuvat joko vapaa-ajan asunnolle tai usein valtion virkistys- ja luonnonsuojelualueille, erityisesti Pohjois-Suomeen. Luontomatkailijoiden mielestä vetovoimaisella kohteella tulee olla reittejä ja muita virkistyspalveluja. Suomalaiset arvostavat valtion kansallispuistoja ja virkistyspalveluja. Valtion virkistyspalvelujen vuotuinen arvo aikuista suomalaista kohti arvioitiin noin runsaan 100 markan suuruiseksi.

Tieto kävijöiden mielipiteistä on tärkeä virkistysalueiden laadun kehittämiseksi. LVVI- tutkimuksessa luotiin malleja kävijätietojen keräämiseksi virkistysalueilla. Sitä varten tuotettiin kävijätutkimuksen käsikirja ja siihen liittyvä ATK-sovellus. Kävijätutkimuksia tehtiin erityisesti Metsähallituksen alueilla. Luontomatkailupalvelujen tarjonnasta Keski-Suomessa toteutettiin teematutkimus.

LVVI -tutkimus toteutettiin Metsäntutkimuslaitoksen koordinoimana useiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyönä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Tuija Sievänen, Metla, (09) 8570 5769
Julkaisu: Sievänen, T. 2001 (toim.). Luonnon virkistyskäyttö 2000. Summary: Outdoor recreation 2000.
MT 802, 204 s. (15 artikkelia, 62 ulkoilutilastoa)


 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi