[METLA Tiedote]

 

 

10.4.2001

Kolin kansallispuisto 10 vuotta

Kolin kansallispuisto perustettiin erillislain nojalla 10 vuotta sitten 10.4.1991. Puiston perustamista edelsi laaja kansalaisliike, jonka aikana kansallispuiston perustamista vaatineeseen adressiin kirjoitti nimensä lähes 100 000 kansalaista. Kansallispuiston ydinalueen muodosti Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimusalueena toiminut noin 1200 hehtaarin suuruinen Kolin valtionpuisto. Perustamispäätökseen sisältyi laajennussuunnitelma, ja puistoa laajennettiinkin uuden lain perusteella vuonna 1996. Laajennus toteutettiin maa-aluevaihtojen avulla ja vapaaehtoisin kaupoin ostamalla maata yksityisiltä maanomistajilta ja yhtiöiltä.

Tällä hetkellä kansallispuiston pinta-ala on noin 3000 hehtaaria. Kolin kansallispuisto sisältää keskeiset osat Kolin erikoislaatuista vaarajonoa ja vaaroilta näkyvää kansallismaisemaa, Pielisen tärkeimmät harjusaaret mukaan lukien. Kansallispuiston tarkoituksena on suojella pohjoiskarjalaista vaaramaisemaa, kaskikulttuurin muovaamia luontotyyppejä ja kulttuuriperintöä. Puisto on yleisölle avoin kansallinen nähtävyys; monelle kävijälle Koli on Suomen kansallismaisema.

Metla on kehittänyt Kolin kansallispuistoa ympäristöministeriön vahvistaman hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan. Viime vuosien mittavin kehittämishanke on ollut Ukko-Kolin palvelukeskuksen uudistaminen, johon ovat kuuluneet Luontokeskus Ukon rakentaminen, Hotelli Kolin saneeraus sekä kiskoköysirata ja siihen perustuvat liikennejärjestelyt. Nämä kansallispuiston käyttömahdollisuuksien, tiedonvälityksen, toimintailmeen ja asiakaspalvelun perusinvestoinnit, arvoltaan yli 60 miljoonaa markkaa, on toteutettu valtion työvoimahallinnon, ympäristöministeriön ja osittain EU:n osoittamin varoin. Metlan työpanos Kolin kansallispuistotoiminnoissa on ollut vuosittain yli 10 henkilötyövuotta.

Samanaikaisesti on myös kunnostettu ja laajennettu kansallispuiston muuta palveluvarustusta ja matkailukohteita. Kansallispuistossa on saneerattu perinnemaisemia, -rakennuksia ja -pihoja, elvytetty kaskikulttuuria, kunnostettu kaskiahoja, parannettu opastuspalveluja ja lisätty puiston luonnon erityispiirteiden ja matkailun tutkimustoimintaa. Tätä peruspalvelukokonaisuutta vahvistaa Hotelli Kolilla yrittäjänä toimivan Pohjois-Karjalan Osuuskaupan matkailu- ja hotellipalvelut.

Viimeisimpänä esimerkkinä Kolin kansallispuiston ja koko Kolin alueen matkailupalveluihin merkittävästi vaikuttavista kehittämiskohteista on puiston sataman kunnostaminen, jota koskeva yleissuunnitelma on juuri valmistunut. Metlan vetämän hankkeena muina osapuolina olivat Tiehallinto ja Lieksan kaupunki. Suunnitelmassa otettiin huomioon satamaa käyttävien matkailijoiden, noin 20 erilaisen satamaa käyttävän yhteisön ja myös ympäristönsuojelua edustavien tahojen näkemykset. Sataman kunnostushankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 7 miljoonaa markkaa. Rahoitus haetaan valtion työvoimahallinnolta. Hankkeen toteutuksen edellytyksenä ovat tarvittavat rakentamis- ja ympäristöluvat, joiden haku on vireillä ympäristöministeriöltä ja muilta lupaviranomaisilta.

Metla kutsui Kolin kansallispuiston kehittämisen tukemista varten vuosiksi 1996 - 2000 laajapohjaisen Kolin strategiatyöryhmän, jonka puheenjohtajana toimi Pohjois-Karjalan entinen maakuntajohtaja Tarja Cronberg. Strategiatyöryhmän toiminta oli onnistunut esimerkki yhteisen maakunnallisen tahdon löytymisestä Kolin kansallispuiston kehittämisen hyväksi. Paikallistasolla kaskeamista ja perinnekohteiden saneerausta on toteutettu yhteistyössä Kolin kyläyhteisön kanssa, ja tällä tavoin on elvytetty ja säilytetty perinteitä ja vanhoja työtapoja.

Kolin kansallispuistoa kehitetään jatkossa tutkimuksen, kulttuurin ja ympäristökasvatuksen kansallispuistoksi. Tähän on nyt poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen vahvistuessa. Verkostoyhteistyön ansiosta Joensuun yliopiston, Euroopan metsäinstituutin, ammattikorkeakoulun ja ympäristökeskuksen kanssa kansallispuiston kehittämiseen voidaan kytkeä harvinaisen laaja tiede- ja opetusyhteisö. Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma uusitaan tulevalle 10-vuotiskaudelle. Suunnittelua varten Metla on kutsunut laajapohjaisen neuvotteluryhmän, joka aloittaa työnsä tulevan toukokuun aikana.

Lisätietoja:
Metla, Joensuun tutkimuskeskus, tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen puh. 013- 251 4010,
fax 013 251 4111
Kolin kansallispuisto, puistonjohtaja Lasse Lovén Puh. 013-6888 400 , fax 013-6888 401


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi