[METLA Tiedote]

 

 

23.3.2001

Pohjoismainen metsänjalostajien kokous Ilomantsissa 23.-26.3.

Metsänjalostajia kaikista Pohjoismaista, Baltiasta ja Skotlannista kokoontuu vuotuiseen tapaamiseensa Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasemalle Ilomantsiin 23.-26. maaliskuuta. Kokouksen pääteemana on jalostetun metsänviljelyaineiston käyttö eri maissa. Osanottajia on runsaat neljäkymmentä henkeä.

Metsänjalostuksen tavoitteena on kehittää kasvultaan, laadultaan ja kestävyydeltään entistä parempia puita metsänviljelyyn. Jalostuksen päämenetelmät ovat puiden valinta, risteyttäminen ja valittujen puiden jälkeläisten testaaminen koeviljelyksissä. Metsänjalostuksen perusaineiston muodostavat luonnonmetsien parhaat puut eli ns. pluspuut.

Tärkeimmät jalostettavat puulajit Suomessa ovat mänty, kuusi ja rauduskoivu, mutta myös haapaa, hieskoivua, tervaleppää ja siperianlehtikuusta on jalostettu.

Parhaat tulokset Suomen metsänjalostuksessa on saavutettu koivulla. Jalostetut koivut kasvavat yli 20 % nopeammin kuin jalostamattomat koivut. Myös runkojen laatu on parantunut: esimerkiksi oksat ovat ohuemmat kuin luonnonkoivuissa.

Jalostettua siementä tuotetaan siemenviljelyksillä, joita on Suomessa noin 3000 hehtaaria. Suurin osa maamme taimitarhoilla käytettävästä siemenestä on peräisin siemenviljelyksiltä. Jalostettua siementä käytetään jossain määrin myös metsänkylvöön lähinnä männyllä.

Kasvullisesti lisättävien taimien käyttö on melko vähäistä. Haavan taimia tuotetaan jonkin verran solukkoviljelyn avulla. Ns. siirtogeenisiä puita ei Suomessa käytetä.

Metsäpuiden perinnöllisen monimuotoisuuden ylläpitäminen on yksi metsänjalostuksen tavoitteista. Tätä varten on pääpuulajeille perustettu erityisiä geenireservimetsiä ja harvinaisille puulajeille puukokoelmia.

Kokouksen oheisohjelmaan kuuluvat myös vierailukäynnit Joensuun yliopistossa, Metlan Joensuun tutkimuskeskuksessa, Euroopan metsäinstituutissa ja Kolin kansallispuistossa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Jouni Mikola, Metsäntutkimuslaitos, puh. 040-5839 144
Tiedottaja Jaakko Napola, Metsäntutkimuslaitos, puh. 040-5561 567


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi