[METLA Tiedote]

 

 

22.3.2001

Tietoa metsätuhoista, tuhonaiheuttajista ja metsien tilasta Internetissä
Metinfo Metsien terveys -palvelu avattu osoitteessa
http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tänään avannut Internetissä toimivan, kaikille käyttäjille maksuttoman Metinfo Metsien terveys -tietopalvelun. Palvelu sisältää tietoa metsätuhoista ja tuhonaiheuttajista sekä perustietoa metsien tilasta. Siihen kuuluu myös uudistettu ja laajennettu metsätuhojen tunnistusjärjestelmä.

Metsien terveys -palvelu on tarkoitettu apuvälineeksi ja tietolähteeksi metsä- ja ympäristöammattilaisille, metsänomistajille ja kaikille metsistä kiinnostuneille. Tietopalvelu on osa Metlan laajenevia viestintä- ja tietopalveluita, joiden avulla helpotetaan ja lisätään tutkimustiedon käyttöä ja soveltamista.

Eri syiden aiheuttamista metsätuhoista (esimerkiksi sienet, hyönteiset, nisäkkäät, säätekijät, ilman epäpuhtaudet, maaperän ravinnehäiriöt) on arvioitu koituvan vuosittain satojen miljoonien markkojen menetykset metsätaloudelle. Jos tuhot tunnistetaan mahdollisimman varhain, niiden leviämistä voidaan hidastaa tai estää ja siten pienentää niistä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

Metsätuho-opas ja tuhojen tunnistuspalvelu täydentävät toisiaan
Metinfo Metsien terveys -palvelun rungon muodostavat Metsätuho-opas ja Metsätuhojen tunnistuspalvelu. Met-sätuho-oppaassa on kuvattu yli 150 yleisen tuhonaiheuttajan tuntomerkit, lisääntyminen sekä metsätaloudellinen merkitys ja mahdolliset torjuntakeinot. Osa tuhonaiheuttajista, muun muassa ravinnepuutosoireet, on toistaiseksi esitelty lyhyesti. Metsätuho-oppaassa on yli 800 kuvaa, jotka voidaan klikkaamalla suurentaa tuntomerkkien tarkempaa tarkastelua varten. Oppaan tietojen päivitykseen ja kuvitukseen ovat osallistuneet lähes kaikki Metlan metsätuhoasiantuntijat.

Metsien terveys -palvelussa toimivan Metsätuhojen tunnistusjärjestelmän, Sirexin, avulla löydät metsässä havaitsemiesi oireiden mahdollisia aiheuttajia. Tunnistus etenee käyttäjän tekemien valintojen mukaan. Koska useat eri tuhonaiheuttajat voivat aiheuttaa samantyyppisiä oireita, Sirex voi antaa useita vaihtoehtoisia syitä oireille tai ilmiöille. Hakutulokset on linkitetty metsätuho-oppaan lajikuvauksiin, joihin kannattaa tutustua ennen tuhonaiheuttajan lopullista määrittämistä. Epäselvissä tai epävarmoissa tapauksissa kannattaa kääntyä metsätuhoasian-tuntijoiden puoleen.

Nyt avattu Metsätuhojen tunnistusjärjestelmä on toisen sukupolven versio Metlan 1990-luvun puolivälissä kehit-tämästä Sirex-metsätuhodiagnoosista. Sekä järjestelmän tietosisältö että toiminta on päivitetty. Tuhontunnistuspalvelun jatkokehittämisessä panostetaan erityisesti tunnistuksen luotettavuuden parantamiseen yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa.

Tietoa metsien tilan seurannasta ja tutkimuksesta
Metinfo Metsien terveys sisältää lyhyet kuvaukset Suomen metsien tilan arviointijärjestelmistä sekä viime vuosina havaituista metsätuhoista. Palvelusta löytyvät myös metsätuhoihin ja metsien terveyteen liittyvät Metlan tiedotteet ja ennusteet, metsätuhoasiantuntijoiden yhteystiedot, linkit aiheeseen liittyviin Metlan tutkimuksiin sekä metsien tilaan liittyviä säädöksiä, linkkejä ja tietolähteitä.

Tervetuloa tutustumaan
Metinfo Metsien terveys -palveluun Metsäviikon näyttelyyn 26.3.- 27.3.2001 (Metlan näyttelyosasto, Marina Congress Center, Katajanokka, Helsinki). Maanantaina 26.3.2001 näyttely on avoinna metsäviikon osallistujille klo 15.00 alkaen. Tiistaina 27.3. näyttely on avoinna kaikille kiinnostuneille klo 8.30-15.00. Metsätuhoasiantuntijamme on paikalla maanantaina kello 18-20 ja tiistaina klo 10.30-12.30 vastaamassa kysymyksiin.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja
Katriina Lipponen, Metsätuhotietopalvelu, p. (90) 8570 5487, sähköposti katriina.lipponen@metla.fi
Heli Mikkelä, Metlan Internet-palvelut, p. (09) 8570 5294, sähköposti heli.mikkela@metla.fi


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi