[METLA Tiedote]
02.03.2000

Metla ennustaa männylle huonoja siemenvuosia

UUDISTAMISHAKKUISSA KANNATTAA NYT SUOSIA METSÄN VILJELYÄ

Vuosi sitten metsäpuiden siemensadot olivat poikkeuksellisen runsaat koko maassa. Nyt tilanne on aivan toinen, sillä huonot siemensadot uhkaavat metsän luontaista uudistamista. Koivun syksyllä varissut siemensato oli hyvin vaatimaton ja kuusella on parhaillaan laajamittainen käpykato. Männyn siemensadon ennustetaan olevan heikko keväällä 2001 ja todennäköisesti sitä seuraavanakin keväänä. "Kahden seuraavan vuoden uudistamishakkuissa ei kannata turvautua siemenpuiden hyväksikäyttöön, vaan mieluummin uudistaa männikkö kylvämällä tai istuttamalla", suosittelee tutkija Tatu Hokkanen Metsäntutkimuslaitokselta.

Männyn siemensato keväällä 2000 melko runsas – sen sijaan keväällä 2001 hyvin heikko

Männyn siemensato on keväällä 2000 hieman keskimääräistä runsaampi. Parhaimmat käpysadot esiintyvät Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Savossa ja osittain Hämeen alueella. Myös Kainuussa sekä Etelä- ja Länsi-Lapissa käpyjä esiintyy melko paljon. Lämpimän kesän ansiosta männyn siemenet ovat tuleentuneet pohjoisessa keskimääräistä paremmin. Metsähallituksen selvityksen perusteella Kainuussa ja Kuusamossa siementen itävyys on 60-90 prosenttia.

Metsän luontaista uudistamista ajatellen männyn siemensatoon liittyy tavanomaista enemmän epävarmuustekijöitä. Kävyt ovat monin paikoin pienikokoisia, mikä heikentänee taimettumistulosta. Myös metsiköiden ja puuyksilöiden välinen vaihtelu on poikkeuksellisen suurta. Tämän takia metsänuudistajan on kevään aikana hyvä käydä maastossa tarkistamassa käpysadon paikallinen runsaus ja tarvittaessa varmistaa uudistusalan riittävä taimettuminen täydennyskylvöllä.

Metlan ennusteen mukaan keväällä 2001 männyn siemensato on heikko koko maassa. Todennäköisesti siemensato on vaatimattomin pariinkymmeneen vuoteen. Heikko siemensato on seurausta kylmästä ja sateisesta kasvukaudesta 1998, jolloin kukka-aiheet erilaistuivat. Männyllähän siementen kehittyminen kestää kolme vuotta. Alustavien silmututkimusten perusteella myös keväällä 2002 männyn siemensato jäänee heikohkoksi.

Kuusella ja koivulla huono siemenvuosi

Kuusen käpysato on olematon lähes koko maassa. Ainoastaan Lapissa käpyjä esiintyy jonkin verran, mutta sielläkin niukanlaisesti. Kuusen käpykato on tietänyt ankaraa talvea erityisesti oraville, jotka ovat joutuneet laajassa mitassa turvautumaan hätäravintona kuusen kukkasilmuihin. Oraville ja muille siemensyöjille on kuitenkin koittamassa paremmat ajat, sillä Metla arvioi kuusen käpysadon olevan ensi talvena runsas koko maassa.

Viime syksynä varissut koivun siemensato oli hyvin heikko koko maassa, minkä takia koivun taimia syntynee ensi kesänä niukasti uudistusaloille. Metla ennustaa, että syksyllä 2000 koivun siemensato on etelärannikolla runsas, mutta muualla Suomessa enintään keskinkertainen. Oulun läänissä sato jää heikoksi.

Lisätietoja: tutkija Tatu Hokkanen, Metla/Vantaan tutkimuskeskus, p. (09) 857 05 445, faksi (09) 857 05 361, sähköposti: tatu.hokkanen@metla.fi Tämä tiedote ja ennustekartat löytyvät internetistä: http://www.metla.fi/tiedotus/tiedotteet.html.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/