[METLA Tiedote]
24.3.2000

Pienten taimitarhojen merkitys kasvanut metsätaimituotannossa

Pienten taimitarhojen tuotanto ja osuus metsätaimien kokonaistuotannosta on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Pienten yrittäjävetoisten tarhojen kilpailuvaltteja ovat laatu, joustavuus ja palvelu. Tiedot ilmenevät Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjulkaisusta*, jossa selvitellään metsäpuiden taimien kasvatusta yritystoimintana.

Noin kymmenen vuotta sitten metsäpuiden taimia kasvatettiin pienillä taimitarhoilla kuusi miljoonaan kappaletta ja pienten tarhojen osuus oli tuolloin ainoastaan 2,5 prosenttia. Nykyisin pienillä tarhoilla tuotetaan jo yli kymmenen prosenttia kokonaistuotannosta, yhteensä yli 15 miljoonaa tainta.

Suomen nykyisestä taimituotannosta yli 60 prosenttia on keskittynyt taimituotantoyhtiöille, joista Taimi-Tapio Oy on markkinajohtaja 40 prosentin osuudellaan. Merkittävä tuottaja on myös Metsähallitus(nykyisin Forelia Oy), jonka markkinaosuus on ollut 20-25 prosenttia. Taimia kasvatetaan myös metsäteollisuuden ja Metsäntutkimuslaitoksen taimitarhoilla sekä noin 60 pienellä yksityisellä tarhalla. Taimien kokonaistuotanto oli vuonna 1998 148 miljoonaa kappaletta.

Vaikka työn tuottavuus tutkimuksen mukaan lisääntyykin selvästi taimitarhan koon kasvaessa, näyttää siltä, että suurtuotannon edut eivät ole itsestäänselvyys taimialalla. Pienet tuottajat kykenevät kilpailemaan ennen kaikkea laadulla ja joustavalla palvelulla. Asiakkaat arvostavat erityisesti taimien saatavuutta kaikkina viikonpäivinä ja myös virka-ajan ulkopuolella. Jos suurten taimituotantoyhtiöiden tilanne ei oleellisesti parane, on todennäköistä, että pienten yrittäjävetoisten taimitarhojen merkitys vahvistuu tulevaisuudessa.

Omistussuhteet saattavat vääristää kilpailua

Isojen taimituotantoyhtiöiden omistajat, metsäkeskukset, voivat ainakin välillisesti vaikuttaa metsän uudistamismenetelmiin ja siten omien omistamiensa taimitarhojen tuotannon menekkiin. Tällainen kytkentä toimii ainakin jonkinlaisena alalle tulon esteenä tai hidasteena.

Oman erikoisen piirteensä toimialalle antaa myös se, että markkinointikanavat ovat lähes kokonaan metsänhoitoyhdistysten hallussa. Metsänuudistamisen yhteydessä metsänhoitoyhdistykset hankkivat yleensä taimet metsänomistajille ja näin ne markkinoivat käytännössä suurimman osan taimitarhojen tuotannosta. Tämä tilanne toimii melko tehokkaana alalle tulon esteenä uusille yrittäjille.

*Julkaisu: Petäjistö, L. ja Mäkinen, P.(toim.) 1999. Metsäpuiden taimien kasvatus yritystoimintana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 727.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Leena Petäjistö, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin tutkimuskeskus, p (09) 8570 5751, sähköposti: leena.petajisto@metla.fi Pekka Mäkinen, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus, p. (09) 8570 5345, sähköposti: pekka.makinen@metla.fi


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/