[METLA Tiedote]
28.11.2000

Oulun yliopisto ja Metsäntutkimuslaitos solmivat yhteistyösopimuksen

Oulun yliopisto ja Metsäntutkimuslaitos (Metla) solmivat yhteistyösopimuksen 28.11.2000 Oulun yliopistossa. Sopimuksen allekirjoittivat Oulun yliopiston puolesta rehtori Lauri Lajunen ja hallintojohtaja Hannu Pietilä sekä Metsäntutki-muslaitoksen puolesta ylijohtaja Eljas Pohtila ja tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen.

Yhteistyömuotoja ovat mm. tutkimusyhteistyö, yhteisten tutkijaseminaarien järjes-täminen sekä yhteistoiminta kansainvälisissä tutkimusohjelmissa ja järjestöissä. Myös opiskelijoiden ja tutkijoiden jatkokoulutusta tuetaan yhteistyön puitteissa. Uusia aihealueita tai kokonaisuuksia voidaan liittää sopimukseen vuosittain neuvot-telujen perusteella.

Yhteistyötä pyritään tehostamaan erityisesti yhteisen professorin kautta. Profes-sorin tehtävään liittyvää ja muuta yhteistoimintaa toteutetaan pääosin NorNet-yhteistoiminnan avulla. NorNet on ympäristöalan ja luonnonvarojen kestävän käytön allianssi, joka tukee, yhteensovittaa ja profiloi pohjoista tutkimusta. Yhteis-työhankkeissa on myös tarkoitus hyödyntää molempien laitosten kirjastopalveluja, erikois- ja tutkimuslaitteita sekä työ- ja majoitustiloja.

Yhteistyötä varten perustetaan työryhmä, johon molemmat osapuolet nimeävät kolme edustajaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmä pitää vuosittain vähintään yhden kokouksen.

Lisätietoja:
Tutkimusaseman johtaja Eero Kubin, puh. 08-531 2261
Dosentti Erkki Alasaarela, NorNet yhteistyön koordinaattori, puh. 08-553 3559


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/