[METLA Tiedote]
03.02.2000

Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimusasema

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakolu, TOURFOR-projekti

KESTÄVÄN LUONTOMATKAILUN KONFERENSSI

kokoaa alan asiantuntijoita Kolille eri puolilta maailmaa

Joukko metsäalan ja matkailun ammattilaisia, tutkijoita ja opiskelijoita kokoontuu Kolin kansallispuistoon 3.-5. helmikuuta kansainväliseen tieteelliseen konferenssiin. Konferenssin pääteemana on kestävä luontomatkailu, ja se on Metsäntutkimuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan ammttikorkeakoulun Tourfour –projektin järjestämä. Konferenssin aikana esitellään luontomatkailun kehitysnäkymiä ja tutkimustuloksia Euroopan eri maissa sekä EU Life/Tourfour –projektin tuloksia. Osanottajia on hieman toistasataa. Konferenssi työskentelee englannin kielellä.

Pääteemana kestävä luontomatkailu

Konferenssin erikoisteema, kestävä luontomatkailu, käsittelee luonnonsuojelun ja matkailun yhteensovittamista. Erityiskysymyksenä on luontomatkailukohteiden certifiointi, jota koskevia aloitteita on vireillä Euroopassa useita. Ongelma on suhteellisen uusi, koska luonnonsuojelualueverkoston perustaminen Suomessa on vielä kesken. Uusien luonnonsuojelualueiden, kuten Natura 2000 -ohjelmakohteiden matkailullisen käytön periaatteita ei ole ehditty sopimaan. Tähän konferenssilta odotetaan kehittämisen suuntaviivoja.

Pääteeman alla konferenssi on jaettu neljään eri aihepiiriin:
1. Matkailun elämyspohja luonnossa ja historiassa
2. Metsämatkailun kestävä kehitys
3. Erilaisten asiakasryhmien palvelu
4. Kestävän luontomatkailun suunnittelu

Luontomatkailulla on maaseudun työllistäjänä merkittävät mahdollisuudet. Suomen hallitus onkin hallitusohjelmassaan päättänyt, että Suomeen laaditaan työllisyyttä tukeva ohjelma luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi. Tämä konferenssi edistää näitä päämääriä.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Jussi Somerpalo/Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, TOURFOR-projekti
Puh. (013) 260 6946, 040-531 6638, e-mail: jussi.somerpalo@ncp.fi

Puistonjohtaja Lasse Lovén/Metla, Kolin kansallispuisto
Puh. (013) 672 205, 049-104 346, e-mail: lasse.loven@metla.fi
http://www.ncp.fi/tourfor/Conference.htm


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/