[METLA Tiedote]
11.9.2000

Ukko-Kolin uusi palvelukeskus vihittiin käyttöönsä

"Koli oli vuosikymmeniä sitten Pohjois-Karjan matkailun lippulaiva. Nämä Kolin uudet rakennelmat olkoot Pielisen altaan matkailun uuden nousun lähtökiitorata," totesi pääministeri Paavo Lipponen vihkiessään käyttöön Kolin kansallispuiston uuden palvelukeskuksen tänään. Ukko-Kolin näköalapaikan läheisyydessä sijaitsevaan palvelukeskukseen kuuluu kolme kohdetta: Luontokeskus Ukko, Hotelli Koli ja Ukko-Kolille vievä kiskoköysirata, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Kolin luontokeskuksen rakentaminen, Hotelli Kolin peruskorjaus ja alueen ympäristörakentaminen ovat olleet yksi Suomen mittavimmista kansallispuistoinvestoinneista. Luontokeskuksen bruttoala on noin 1 500 m². Alueelle on rakennettu uudet pysäköintialueet ja uudentyyppinen ympäristöä säästävä kiskohissi matkailijoiden kuljettamiseen pysäköintipaikoilta palvelukeskuksen pihaan. Hankkeen suorat ja välilliset vaikutukset ovat parantaneet merkittävästi Kolin alueen työllisyyttä.

Kehittämishanke on toteutettu Metlan johdolla ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 60 miljoonaa markkaa, josta luontokeskuksen osuus on 17 miljoonaa markkaa. Metlan tukena hankkeiden edistämisessä on ollut Kolin strategiatyöryhmä maakuntajohtaja Tarja Cronberg johdolla. Hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet työministeriö, ympäristöministeriö, maa-ja metsätalousministeriö ja EU. Luontokeskuksen suunnittelijoina on toiminut arkkitehtitoimisto Sopanen & Svärd, pääurakoitsijana Skanska Oy ja rakentamisen käytännön toteuttamisesta on vastannut rakennuttamispalvelut Engel Oy.

Kolin kansallispuiston tehtävänä on paitsi luonnon ja maisema-arvojen säilyttäminen, myös palvelujen tarjonta kansalaisille. Kolin tulevaisuudenkuva perustuu tutkimukselle, kulttuurille ja luontomatkailulle. Kolin kansallispuistossa kehitetään seuraavaksi perinnemaisemakohteita ja parannetaan luontomatkailupalveluita sekä Kolin sataman palveluja. Kansallispuistossa tehdään myös monipuolista tutkimusta. Tutkimuksista keskeisimpiä ovat luonnontieteelliset tutkimukset, jotka kohdistuvat metsäluontoon ja eliölajeihin sekä maisema- ja virkistyskäyttötutkimus. Kolille ominaisia ovat kaskitalous, perinnemaisemat ja –ahot, joiden ylläpitämisessä tieteellisellä perustutkimuksella on tärkeä sija. Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa keskeisenä selvittämiskohteena on suojelun ja matkailun yhteensovittaminen. Kolin kansallispuiston lukuisat tutkimus-ja kehittämishankkeet ovat ns. pilottihankkeita, jotka edistävät muissa Suomen kansallispuistoissa käynnistettävien vastaavien hankkeiden toteuttamista.

Kolin kansallispuisto tarjoaa poikkeuksellisen hyvät puitteet tieteelliselle verkostoyhteistyölle, koska se on Metlan kautta lähellä Joensuun yliopistoa, Euroopan metsäinstituuttia, Pohjois-Karjan ympäristökeskusta ja ammattikorkeakoulua. Kolin käyttö kotimaisten ja kansainvälisten tieteellisten seminaarien, kokousten ja vierailujen kohteena lisääntyy entisestään uuden palvelukeskuksen myötä, sillä seminaari- ja näyttelytilat sijaitsevat Luontokeskuksessa ja Hotelli Koli tarjoaa majoitustilaa samassa pihapiirissä. Kolin alue on ollut Metlan hallinnassa vuodesta 1923 lähtien. Kansallispuisto perustettiin yhdeksän vuotta sitten. Pinta-alaltaan Kolin kansallispuisto on pieni, 3000 hehtaaria, mutta kävijämäärältään erityisen vilkas.

Luontokeskuksessa järjestettyyn juhlalliseen vihkiäistilaisuuteen osallistui lähes 200 kutsuvierasta. Metlan ylijohtaja Eljas Pohtila jakoi kiitoslahjat hankkeen toteutukseen keskeisesti myötävaikuttaneille pohjois-karjalaisille sekä hankkeen eri vaiheisiin osallistuneille suunnittelijoille ja toteuttajille.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Puistonjohtaja Lasse Lovén, Metla/Kolin kansallispuisto, puh. (013) 6 888 440, 049 104 346
Luontokeskuksen hoitaja Merja Lindroos, puh. (013) 6 888 402
Joensuun tutkimusaseman johtaja Jari Parviainen, puh. (013) 251 4010
MH Timo Muhonen, Metla,/Joensuun tutkimusasema, puh. 013-251 4132, 040 512 4533


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/