[METLA Tiedote]
11.8.2000

OIKAISU KUUSIMETSÄN KASVATUSTA KOSKEVAAN TIEDOTTEESEEN (8.8.2000)

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Kuusimetsän kasvatusta koskevaan tiedotteeseemme (8.8.2000) oli päässyt virhe. Tekstissä väitettiin virheellisesti, että kuusimetsän kasvunlisäykseen tähtäävä lannoitus tai voimakas harvennus olisi tehtävä nuorelle, alle 30-vuotiaalle puustolle, jotta puusta saataisiin mahdollisimman hyvää paperin raaka-ainetta. Tämä ei siis pidä paikkansa, vaan päinvastoin harvennus tai lannoitus on syytä tehdä nimenomaan vasta varttuneemmalle puustolle. Pahoittelemme virhettä. Lisätietoja: FT Pekka Saranpää, pekka.saranpaa@metla.fi, MMM Harri Mäkinen, p. (09) 8570 5308, harri.makinen@metla.fi.

ALLA TIEDOTETEKSTI KORJATTUNA:

Suomalaista puuntutkimusta esillä maailmankongressissa Malesiassa

Liian voimaperäisesti kasvatetusta kuusipuusta saadaan huonoa paperia

Puun kasvunopeuden lisääntyessä tavanomaisesta sen kuitujen pituus lyhenee merkittävästi, kuiduista tulee ohutseinäisempiä ja myös puuaineen tiheys jää normaalia alhaisemmaksi. Paperiteollisuuden kannalta nämä ominaisuudet ovat haitallisia heikentäessään paperin lujuutta. Sen vuoksi voimakkaat harvennukset tai lannoitukset on syytä tehdä vasta varttuneemmalle puustolle. Tällöin vaikutus mm. kuidun pituuteen ja seinämän rakenteeseen jää vähäisemmäksi.

Tiedot perustuvat Metlassa tehtyihin tutkimuksiin, joiden tuloksia tutkija FT Pekka Saranpää esitteli metsäntutkijoiden kansainvälisen järjestön IUFROn maailmankongressissa Kuala Lumpurissa Malesiassa 7.8. Keskeisenä aineistona on ollut koe, jossa 30-vuotiaita kuusikoita kasteltiin ja lannoitettiin eri tavoin 12 vuoden ajan. Lannoitus lisäsi kuusen läpimitan kasvun enimmillään jopa kolminkertaiseksi lannoittamattomiin puihin verrattuna.

Tutkimus on osa kokonaisuutta, jossa selvitetään miten erilaisiksi lopputuotteiksi soveltuvaa puuraaka-ainetta voitaisiin kasvattaa hyödyntämällä sekä puiden perinnöllisiä ominaisuuksia että metsänhoidon, puunkorjuun ja puunjalostuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Puuta jalostavan teollisuuden ongelmana on, miten ominaisuuksiltaan vaihtelevasta puuraaka-aineesta saadaan mahdollisimman korkea- ja vakiolaatuisia tuotteita. Tavoitellut laatuominaisuudet täyttävästä puusta metsänomistajan tulisi saada parempi hinta.

Tavoitteena on, että puun raaka-aine- ja laatuominaisuudet pystyttäisiin tulevaisuudessa tunnistamaan jo metsässä puunkorjuuvaiheessa, jotta puu voidaan ohjata sopivimpaan käyttökohteeseensa.

IUFROn maailmankongressi alkoi 7.8. ja jatkuu 12.8. saakka. Kongressiin osallistuu 2000 tutkijaa lähes sadasta maasta. Pohjoismaista on mukana runsaat 150 tutkijaa.

Lisätietoja IUFROsta: http://iufro.boku.ac.at/congress/csc/
Metlan kotisivut: http://www.metla.fi


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/