[METLA Tiedote]
20.9.2000

METLA WOODEXPO 2000 -MESSUILLA -esillä uusia tutkimustuloksia

Metla esittelee sekä uusia tutkimustuloksiaan että Puutuotealan osaamiskeskuksen toimintaa Woodexpo 2000 -messuilla Tampereen messukeskuksessa 20-22.9.2000. Uusia tutkimustuloksia on tarjolla esimerkiksi puutieteestä ja -teknologiasta, mm. männystä, kuusesta, koivusta, lepästä ja haavasta, pien- ja harvennuspuusta mekaanisessa perus -ja jatkojalostuksessa, pk-sektorin ajankohtaisista puunkäyttökysymyksistä ja pk-sahojen osaamisesta.Metlan tutkijat ovat osastolla (W721) vastaamassa kysymyksiin.

Puun käytön yhteistyöverkko laajenee

Metla koordinoi Puutuotealan osaamiskeskuksen teema-aluetta "Puun käytön laaja-alaistaminen". Tavoitteena on sekä luoda toimiva yhteistyöverkko puun käytön laaja-alaistamisesta kiinnostuneiden asiantuntijaorganisaatioiden ja yritysten välillä että suunnitella ja käynnistää useiden organisaatioidn yhteistyönä toteutettavia hankkeita. Puutuotealan osaamiskeskus on yhteistyöverkosto, joka välittää yrityksille korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten puualan osaamista. Puutuotealan osaamiskeskuksessa on kuusi teema-aluetta, joilla kullakin on oma yhteistyöverkostonsa. Yhteistyöverkosta ovat alueellisella tasolla mukana myös ammattikorkeakoulut ja ammatilliset instituutiot. Puutuote alan osaamiskeskus kuuluu valtioneuvoston osaamiskeskusohjelmaan 1999-2006.

Puuntutkimus ja mittaustutkimus ovat Metlan perinteistä toimintaa. Uutta on tehostettu tutkimustiedon välitys ja teknologian siirto erityisesti pk-sektorin puunkäyttäjille ja -tuottajille sekä oman tiedonvälityksen että erityisten verkostohankkeiden kautta. Verkostohankkeiden tavoitteena on synnyttää hankekokonaisuuksia, joissa on mukana useita tutkimus & kehitys -yksiköitä ja puualan innovatiisia kärkiyrityksiä. Metlan rooli on tärkeä uusien puunkäyttö-muotojen ideoimisessa, monipuolisen puunmenekin ja -saatavuuden edistämisessä, puutuotealan ensisijaisesti vientiin tähtäävän yritystoiminnan kehittämisessä sekä maakunnissa tapahtuvan tiedonsiirron ja koulutuksen tason nostamisessa.

Lisätietoja: Professori Erkki Verkasalo, Joensuun tutkimusasema, puh. 013- 251 4143 ja Erikoistutkija Pekka Saranpää, Vantaan tutkimusasema, puh. 09- 857 05346.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/