[METLA Tiedote]
23.5.2000

METLA HAKEE JOHTAJAA UUDELLE TUTKIMUSKESKUKSELLE

Metsäntutkimuslaitoksen Helsingin ja Vantaan tutkimuskeskusten yhteenliittämisen suunnitelmat ovat tarkentuneet ja aikataulu nopeutunut. Organisatorisesti tutkimus-keskukset liitetään yhteisen johdon alle jo lähitulevaisuudessa. Samalla näin syntyvän uuden pääkaupunkiseudun tutkimuskeskuksen profiili uudistetaan pitäen silmällä Metlan Joensuun tutkimusaseman vahvistamista ja muodostamista tutkimuskeskukseksi.

Vantaan tutkimuskeskus on nykyisinkin Metlan suurin ja toiminnaltaan monipuolisin yksikkö. Sen keskeisiä osaamisalueita ovat metsänhoidon ja metsätalouden perusteet. Nykyisestä Helsingin tutkimuskeskuksesta sinne siirretään metsäekonomiset, ympäristö- taloustieteelliset ja metsäalan sosiaalisia kysymyksiä käsittelevät tutkimukset sekä valtakunnan metsien inventointi ja tilastopalvelu. Yhdistetyn tutkimuskeskuksen henkilöstön määrä tulee olemaan 400. Koko Metlan uudelleenjärjestelyjen tavoiteaikataulu on vuosi 2003 ja takaraja vuosi 2005.

Edellä mainittujen seikkojen johdosta Metlan johtokunta päätti eilen kokouksessaan julistaa "Helsingin-Vantaan" tutkimuskeskuksen johtajan viran uudelleen haettavaksi. Aiemmat hakemukset nykyisen Vantaan tutkimuskeskuksen johtajan virkaan otetaan huomioon.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/