[METLA Tiedote]
25.5.2000

Puusta Internetiin

LANGATON TIEDONSIIRTO VALTAA ALAA METSÄNTUTKIMUKSESSA

Ajantasaista tietoa yhä enemmän myös suoraan suurelle yleisölle

Metla ottaa käyttöön uutta tekniikkaa fenologisten* ilmiöiden ja metsien tilan seurannassa. Automaattiset mittaus- ja kuvauslaitteet keräävät tietoa hetki hetkeltä ja siirtävät ne päivittäin tutkijalle ja samantien myös internetiin.

Internetistä jokamieskin saa ajantasaista tietoa puiden kasvusta

Puiden paksuuskasvua voidaan seurata rungon ympärille viritetyn kasvupannan avulla. Se mittaa puun ympärysmitan millimetrin sadasosien tarkkuudella kerran tunnissa. Mittaustulokset siirtyvät päivittäin aamukuudelta automaattisesti GSM-datasiirtona tutkijan tietokoneelle, joka siirtää ne välittömästi graafisessa muodossa Metlan sivuille internetiin. Siellä kävijä saa siten käyttöönsä yhtä tuoretta tietoa kuin tutkijakin. Tosin tutkijaa kiinnostavat lopulta enemmän pitemmät kasvuaikasarjat, joiksi tiedot vuosien ja vuosikymmenien mittaan kootaan. Niistä tutkija voi tehdä päätelmiä muun muassa metsien terveydestä ja ilmastonmuumuutoksen vaikutuksista. Suurta yleisöä puolestaan kiinnostanee vaikkapa tuoreiden kasvutietojen vertaaminen viime päivien sääoloihin.

Tässä vaiheessa internetiin tulevat tiedot ovat peräisin Punkaharjulla ja Kivalossa, eteläisessä Lapissa, kasvavista kuusista. Metla mittaa puiden päivittäistä kasvua 15 metsikössä eri puolilla maata. Lähitulevaisuudessa mittaustulokset myös kaikilta näiltä alueilta pyritään viemään internetiin. Silloin entistä useampi metsänomistaja voi saada tietoa puiden kasvusta juuri siitä osasta maata, jossa hänenkin metsänsä kasvaa, kertoo MMT Pekka Nöjd Metlasta. http://www.metla.fi/metinfo/kasvu/paivittainen/

Digitaalikamera rekisteröi uuden silmun puhkeamishetken ja kehitysvaiheet

Kiinteästi kohdettaan kuvaamaan asennettu automaattinen digitaalikamera on uusimpia apuvälineitä metsien tilan ja ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimuksissa. Ensimmäiset kamerat ovat nyt koekäytössä Punkaharjulla ns. ICP-metsikössä**, joka on osa euroopanlaajuista metsien terveydentilan seurantaverkkoa. Kamerat kuvaavat puita – toistaiseksi lähinnä silmun puhkeamista ja kehittymistä niissä – jatkuvasti päivittäin 24 metrin korkeudessa. Tutkijat uskovat, että puun lehtien tai silmujen puhkeamisen, kukinnan ja yleensäkin luonnon vuosirytmin tarkka seuranta on tärkeää stressi-ilmiöiden varhaisessa havainnoinnissa. Ja riittävän tarkkaan ja tiheästi toistuvaan seurantaan pystyykin oikeastaan vain automaattinen laite. Kamera voisi periaatteessa tallentaa vaikkapa hetken, jolloin tauti tai tuholainen iskeytyy puuhun!

Lähiaikoina on tarkoitus päästä langattomaan kuvien siirtoon, jolloin kuvat saadaan samantien niin tutkijalle kuin ympäristöstä kiinnostuneiden kansalaistenkin silmäiltäviksi internetiin. Digitaalikamera sekä monipuolistaa luonnoinilmiöiden havainnointia että ajanmittaan alentaa tiedonkeruun muutoin kovin kalliita kustannuksia, kertoo MMT Egbert Beuker Metlan Punkaharjun tutkimusasemalta. http://www.metla.fi/metinfo/kasvu/paivittainen/silmu/silmuvaiheet.htm

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätiedot: MMT Pekka Nöjd, Metlan Vantaan tutkimuskeskus, puh. 09-8570 5325; (25.5. Punkaharjulla,soittopyynnöt puh. 040 – 546 6682)
MMT Egbert Beuker, Metlan Punkaharjun tutkimusasema, puh. 015-730 220
Tied. pääll. Marja Ruutu, puh. 040-546 6682 (välittää soittopyyntöjä ym.)

*Fenologia on tieteenala, joka seuraa luonnossa tapahtuvien ilmiöiden vuotuista rytmiikkaa ja eri tekijöiden vaikutusta siihen. Metla on jo vuosien ajan seurannut esim. koivun hiirenkorvalletuloa ja marja- ja sienisatojen vaihteluja. http://www.metla.fi/metinfo/fenologia/

**ICP-Forest = International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests. Maassamme on 31 havaintometsikköä, jotka kuuluvat yleiseurooppalaiseen metsien terveydentilan intensiivisen seurannan verkkoon. Kaksi niistä sijaitsee Punkaharjulla. Metla vastaa seurannasta Suomen osalta.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/