[METLA Tiedote]
13.9.2000

TURVEMAIDEN HARVENNUKSIIN ETSITÄÄN RATKAISUJA

Harvennustarve kaksinkertaistuu seuraavana kymmenvuotiskautena Suometsien harvennustarve seuraavana kymmenvuotiskautena on yhteensä yli miljoonaa hehtaaria. Toteutuneiden harvennusten määrä on ollut alle puolet hyvän metsänhoidon vaatimasta tasosta. Turvemaiden harvennusten perusongelmat ovat pääosin samat kuin kivennäismailla.Pienen runkokoon ja alhaisen hehtaarikohtaisen hakkuukertymän lisäksi turvemailla ongelmia aiheuttavat ojat, maaperän huono kantavuus, pitkät metsäkuljetusmatkat sekä hakkuun ja kunnostusojituksen yhteensovittaminen, toteavat Metlan tutkijat Matti Sirén ja Vesa Tanttu.

Sirén ja Tanttu ovat tutkineet turvemaiden harvennusten korjuutekniikkaa Metsähallituksen mailla Polvijärvellä. Tammi-helmikuussa järjestettyyn talvikokeeseen osallistui kolme hakkuukonetta ja yhdistelmäkone. Talvikokeessa pienet hakkuukoneet ja yhdistelmäkone osoittautuivat varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi turvemaiden harvennuksiin. Työn tuottavuus ja korjuujälki olivat työolot huomioon ottaen hyvät. Pienimmillä koneilla, jotka pystyvät työskentelemään hakkuu-urilla, hakkuu-uramenetelmä osoittautui korjuun kokonaistaloutta ajatellen hyväksi vaihtoehdoksi.

Parhaillaan menossa olevassa kesäkokeessa tutkitaan kesäkorjuun mahdollisuuksia. Kesäkokeen tähänastisten kokemusten perusteella osa koneista pystyy hyväksyttävällä korjuujäljellä hakkaamaan myös kesäaikana. Korjuuolot turvemailla ovat nyt sateiden takia erityisen vaikeat. Pyöräkoneilla ratkaisevaksi tekijäksi muodostuvat rengastus, akselien määrä ja telojen käyttömahdollisuus. Telakonetta tutkitaan parhaillaan hakkuussa. Metsäkuljetuksen ainoaksi vaihtoehdoksi jäänee tämän vuoden olosuhteissa telakone. Aiemmissa tutkimuksissa metsäkuljetuksen on kuivina kesinä todettu rämeellä onnistuvan myös pyöräkoneilla.

Metlan turvemaiden puunkorjuun kehittämishankkeen tutkimusaiheisiin kuuluvat turvemaiden puunkorjuuolot, puunkorjuun tekniikka ja turvemaiden korjuuolojen parantamismahdollisuudet. Turvemaiden puunkorjuuseen etsitään ratkaisuja vähemmän pääomavaltaisesta tekniikasta kuten pienistä hakkuukoneista sekä hakkuun ja kuljetuksen suorittavasta yhdistelmäkoneesta. Samat konetyypit ovat tutkimuskohteina myös Tekesin osarahoittamassa tutkimushankkeessa "Erikoiskoneiden mahdollisuudet harvennuspuun korjuussa", johon Metlan lisäksi osallistuvat Metsäteho ja Työtehoseura. Metla pyrkii konetutkimuksissaan korjuun kokonaistaloudelliseen lähestymistapaan, joka korjuukustannusten lisäksi ottaa huomioon myös korjuuvaurioiden aiheuttamat seurauskustannukset.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Matti Sirén, puh. 040 - 565 0445

 


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/