[METLA Tiedote]
17.11.2000

Myyräkannat niukat melkein koko maassa

Sekä pelto- että metsämyyräkannat ovat niukat lähes kaikkialla Lapin läänin ja pohjoisimman Kainuun eteläpuolella, kertovat Metlan myyrätutkijat, professori Heikki Henttonen ja mtt Asko Kaikusalo.

Vielä keväällä etenkin peltomyyrän, joka on pahin taimistotuholainen, lisääntyminen alkoi hyvin Hämeessä ja Keski-Suomessa, mikä enteili sen kannanvaihtelurytmin mukaista kannan nousua. Lisääntyminen kuitenkin tyrehtyi, ja kesän aikana myyräkannat hiipuivat laajalti. Tästä huolimatta voi myyriä paikoin esiintyä runsaamminkin. Niinpä tutkijoiden tiedossa on myyräisiä laikkuja esimerkiksi Itä-Uudenmaan reunalla, Kuhmoisissa sekä Puolangalla.

Myös myyräkuumetta levittäviä metsämyyriä on maan etelä- ja keskiosissa erittäin vähän, lukuunottamatta Pirkanmaata, jossa niitä paikoin hieman esiintyy. Näin ollen Keski- ja Etelä-Suomessa myyräkuumevuodesta ei pitäisi tulla niin paha kuin parina edellisenä vuonna. Sen sijaan Metsä-Lapissa ja osin Pohjois-Kainuussakin metsämyyräkannat ovat runsaat. Nähtäväksi jää, onko lämmin syksy hidastanut metsämyyrien siirtymistä ulkorakennuksiin, mikä vaikuttaisi hidastavasti myös myyräkuumeen esiintymiseen Pohjois-Suomessa.

Taimien juuria syöviä vesimyyriä on runsaasti monin paikoin Pohjanmaalla, varsinkin maakunnan pohjoisosissa. Vesimyyrät elävät talven maahan kaivautuneina ja viihtyvät siksi erityisesti pehmeissä, turvemultaisissa pelloissa, joissa ne voivat aiheuttaa pahaa tuhoa pellonmetsitykselle.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: mtt Asko Kaikusalo 014-440 356 (myyräkantojen yleistilanne), professori Heikki Henttonen 09-85705 477 (mm. myyräkuume)


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/