[METLA Tiedote]
14.04.2000

Metsäteitä alkaa olla riittävästi – julkisen tuen painopiste suunnattava kunnossapitoon ja perusparannukseen

Eksyminen eteläsuomalaisessa metsässä alkaa olla vaikeaa. Satunnainen metsässä samoilija on keskimäärin 260 metrin päässä tiestä. Vastaavasti metsätraktorin ajama matka kannolta tienvarsivarastolle olisi mutkitteluineen 310–480 metriä. Pohjois-Suomessa matkat ovat noin kaksi kertaa pidempiä.

Nykyiset metsäkuljetusmatkat ovat lähellä asetettuja tavoitteita. Jatkossa tienrakentamisen julkisen tuen painopiste tulisikin suunnata selvästi nykyisen tieverkoston kunnossapitoon ja perusparannukseen.

Maassamme on nyt ensimmäistä kertaa selvitetty metsätalouden käyttöön sopivan tiestön kokonaismäärä. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoiden Esa Uotilan ja Esa-Jussi Viitalan saamien tulosten mukaan metsissä on 270 000 kilometriä sellaisia autoteitä, jotka sijaintinsa puolesta soveltuvat metsätraktorikuljetuksen päättymiseen ja puutavaran varastointiin autokuljetusta varten. Niistä vajaa puolet on aikanaan rakennettu varsinaisiksi metsäteiksi. Autoteiden lisäksi metsissä risteilee 87 000 kilometriä kevyempirakenteisia ajoväyliä ja 7 600 kilometriä talviteitä. Tutkimuksen aineistona käytettiin maanmittauslaitoksen kartta- ja tietietokantoja. Kokonaistiemäärästä (396 000 km) karsittiin pois pelloilla ja taajamissa sijaitsevat tiet, yli 8 metriä leveät tiet ja alle 100 metrin tienpätkät.

Etelä-Suomessa teitä on koko metsätalouden maalla keskimäärin 16,5 metriä hehtaarilla eli 1,5 metriä enemmän kuin metsänparannusrahoituksen ohjetietiheys. Keskimääräistä tietiheyttä nostavat etelässä asutuksen lähettyvillä olevat tietihentymät. Oulun ja Lapin läänien alueella autoteitä on 5,7 metriä hehtaaria kohti. Talousmetsissä tietiheys on tätä selvästi korkeampi, mutta käytössä olleella aineistolla määrää ei voitu selvittää. Myöskään teiden kantavuudesta tai kunnosta ei ollut kattavia tietoja käytettävissä.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: Esa Uotila puh. (09) 8570 5723, sähköposti: esa.uotila@metla.fi ja Esa-Jussi Viitala puh (09) 8570 5745, sähköposti: esa-jussi.viitala@metla.fi Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1/2000. Luettavissa myös osoitteessa: http://www.metla.fi/aikakauskirja/FF001.htm


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/