[METLA Tiedote]
4.10.2000

Pallaksen Sammaltunturille uusi entistä tehokkaampi ilmanlaadun mittausasema

- Mittausasema on osa maapallonlaajuista havaintoverkkoa

Ilmatieteen laitos ja Metla tehostavat ilmakemiallista ja meteorologista tutkimusta Pallaksen Sammaltunturilla. Tänään iltapäivällä Metlan ylijohtaja Eljas Pohtila ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Erkki Jatila muuraavat uuden mittausaseman peruskiven. Mittauksista saadaan tietoja useita Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatutkimuksia varten. Metlalle niistä on erityistä hyötyä metsänrajatutkimuksissa ja metsien terveydentilan seurannassa sekä myös arktisten ekosysteemien seurannassa ja muissa ekologisissa tutkimuksissa. Sammaltunturin mittaustoiminta on osa Maailman ilmatieteen järjestön ylläpitämää mittausasemaverkkoa (Global Atmosphere Watch, GAW). Se käsittää yhteensä 22 asemaa eri puolilla maailmaa ja sen tarkoituksena on seurata maapallon ilmaston muutokseen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti niin sanottujen kasvihuonekaasujen pitoisuuksien pitkäaikaista kehittymistä.

Sammaltunturin asema on ainoa pohjoisella havumetsävyöhykkeellä sijaitseva GAW-asema. Lisäksi Sammaltunturilla tehdään Arktisten ekosysteemien seurantaohjelman AMAPin tutkimuksia. Se on seitsemän pohjoisen valtion rahoittama maa- ja vesiekosysteemejä koskeva ympäristömuutosten seurantaprojekti. Sammaltunturin mittausasemalla mitataan otsonia, typen oksideja, rikkidioksidia, hiilidioksidia, radonia ja aerosoleja ja pian myös metaania, hiilimonoksidia ja beryllium-7.

Ilmanlaadun mittaukseen on kytketty meterologinen havainnointi, jonka havaintopisteet sijaitsevat tunturinhuipulta lähtien 500 metriä alaspäin ja käsittävät kuusi eri kasvillisuusvyöhykettä. Sammaltunturin mittausaseman rakennustyöt valmistuvat ensi kesäkuun loppuun mennessä. Rakennus (110 m2) on yli kolme kertaa entistä suurempi ja se soveltuu maisemaan edellistä paremmin. Metlan henkilöstö huolehtii aseman päivittäisestä toiminnasta. Ilmatieteen laitos aloitti ilmanlaadun mittaustoiminnan Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa Sammaltunturilla vuonna 1991.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Kansallispuiston tutkijajohtaja Yrjö Norokorpi, Metsäntutkimuslaitos puh. 040 - 591 1146 Tutkimusprofessori Yrjö Viisanen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 - 336 6919


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/