[METLA Tiedote]
17.01.2000

Hoitohakkuut käynnistyvät Punkaharjulla

Punkaharjun luonnonsuojelualueelle laaditun luonnonhoitosuunnitelman mukaiset hoitohakkuut ovat käynnissä kuluvan vuoden tammi-maaliskuun välisenä aikana harjualueen keskiosassa.

Vuonna 1998 valmistuneen luonnonhoitosuunnitelman tavoitteena on taata Punkaharjun kansallismaiseman metsärakenteen ja maisemakuvan säilyminen mahdollisimman kauniina ja perinteisenä myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös erityisten luontokohteiden ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Käynnissä olevat hakkuut päättävät luonnonhoitosuunnitelman mukaisen ensimmäisen hakkuukierroksen ja alue rauhoitetaan hakkuilta noin kymmenen vuoden ajaksi.

Punkaharjua on hoidettu jo yli sadan vuoden ajan laadittujen hoitosuunnitelmien mukaisesti. Ensimmäinen hoitosuunnitelma laadittiin jo vuonna 1877 ja sen jälkeen on suunnitelmia tarkennettu useita kertoja. Vuonna 1991 annettiin laki ja asetus Punkaharjun luonnonsuojelualueesta ja siinä määrättiin, että alueelle on laadittava hoidon ja käytön runkosuunnitelma ja sen täydentämiseksi erillinen luonnonhoitosuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin hoidon tavoitteet ja menetelmät.

Punkaharjulla kasvavan puuston vanhimman osan ikä on jo yli 200 vuotta ja ikääntymisestä johtuen puissa on paljon lahovikaisuutta ja sairauksia. Hakkuiden tavoitteena onkin poistaa lahovikaisia, sairaita ja kokonaan kuolleita puuyksilöitä ja vapauttaa samalla tilaa taimettumiselle uuden puusukupolven aikaansaamiseksi. Samalla pyritään myös parantamaan näkymiä harjun laelta vesistöille ja muualle kaukomaisemaan.

Hakkuut aiheuttavat jonkin verran häiriöitä liikenteelle välillä Runeberginkumpu – Kivisilta sekä estävät latuverkoston ylläpidon ja käytön tämän vuoden tammi-helmikuun aikana Takaharjun ja Lammasharjun alueilla.

Toivomme kärsivällisyyttä autoilijoilta ja muilta alueella liikkuvilta. Tavoitteemme on, että näkymät ja sitä kautta viihtyvyys paranevat ensi kesänä kun hakkuut ja siihen liittyvät jälkityöt on saatu valmiiksi.

Lisätietoja: Metla, Metsätalousinsinööri Antero Mikkola, puhelin 015-7302254


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/