[METLA Tiedote]
13.10.2000

Biohajoavat öljyt metsäkoneyrittäjien harmina -

Bioöljyistä konevaurioita ja terveyshaittoja kuljettajalle

Biohajoavat hydrauliikkaöljyt aiheuttavat metsäkoneissa merkittäviä teknisiä ongelmia ja koneen kuljettajille terveydellisiä haittoja, kertoo Metlan tutkija Risto Lauhanen. Asia selvisi Metlan ja Koneyrittäjien liiton kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin koneyrittäjien näkemyksiä bioöljyistä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään Nokialla Koneyrittäjien liiton järjestämässä puunkorjuun ajankohtaisseminaarissa.

Kyselyyn vastanneista metsäkoneyrittäjistä noin 40 % käytti bioöljyjä, kun taas neljäsosa oli siirtynyt takaisin mineraaliöljyihin bioöljyjen aiheuttamien haittojen vuoksi. Lähes 30 prosenttia yrittäjistä totesi bioöljyjen aiheuttaneen koneissa teknisiä ongelmia, kuten hydrauliletku-, tiiviste- ja hydraulipumppuvaurioita. Koneiden puhdistus osoittautui myös ongelmalliseksi bioöljyjen pölynsitomisen ja likaavuuden takia, minkä vuoksi koneen pesun arveltiin vaativan voimakkaita, luonnolle haitallisia pesuaineita. Koneen jatkuvan likaantumisen arvioitiin myös alentavan sen vaihtoarvoa.Lisäksi bioöljyjen käytössä esiintyi ongelmia sekä talven pakkasissa että kesän helteissä.

Bioöljyistä mineraaliöljyihin siirtyneille yrittäjille teknisten ongelmien aiheuttamiksi kustannuksiksi arvioitiin 75 000 markkaa (4000 -200 000 mk) yrittäjää kohden. Koneen kuljettajille bioöljyjen käyttö aiheuttaa silmä- ja iho-oireita, hajuhaittoja ja hengistystieoireita, terveydenhoitokustannuksilla mitaten keskimäärin 1700 markan (4000-200000 mk) verran kuljettajaa kohden. Mineraaliöljyn käytöstä aiheutuneita terveyshaittoja ilmeni kyselyssä vain vähän. Tärkein syy mineraaliöljyjen käytölle oli kuitenkin se, että ne toimivat koneessa hyvin. Mineraaliöljyjen edullinen hinta biohajoaviin öljyihin verrattuna koettiin myös tärkeäksi mineraaliöljyn käytön perusteeksi.

Lähes viidesosa kyselyyn vastanneista käytti sekä biohajoavia öljyjä että mineraaliöljyjä. Puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että bioöljyjä käytetään ennen kaikkea asiakkaan eli urakanantajan vaatimuksesta. Bioöljyä käytetään myös silloin, kun bioöljy on ollut metsäkoneen ensiasennusöljynä. Lisäksi bioöljyjen käytön oletetaan nostavan yrityksen imagoa öljyn luontoystävällisyyden vuoksi, sillä bioöljy hajoaa luonnossa nopeammin kuin perinteisestä mineraalista tehdyt öljyt.

Kysely on osa laajempaa Metlan, Koneyrittäjien Liitto ry:n sekä Oulun yliopiston kemian laitoksen yhteishanketta, jossa tutkitaan lisäksi eri öljyjen ympäristövaikutuksia. Metlan ja Koneyrittäjien Liitto ry:n toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 130 metsäkoneyrittäjää.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: tutkija Risto Lauhanen, Metlan Parkanon tutkimusasema, puh. 0400-631827 tai 03-4435257, metsätalousteknikko Sauli Takalo, Metla, Kannuksen tutkimusasema, puh. 040-5447989 tai 06-8743224, toimialapäällikkö Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry, puh. 0400-773190 tai 09-56600114

*Biohajoava (hydrauliikka) öljy = kasviöljypohjainen öljy tai synteettinen esteri (alkoholin ja rasvahapon seos), joka hajoaa luonnossa yleensä mineraaliöljyjä nopeammin.

*Mineraaliöljyt = perinteisestä mineraaliöljystä tehty öljy, joka hajoaa luonnossa yleensä hitaammin kuin biohajoava hydrauliikkaöljy.

*Ensiasennusöljy = öljy, minkä koneenvalmistaja laittaa valmiiseen koneeseen tehtaalla, ja joka yleensä on koneessa käytettäväksi suositeltava öljy Kaikki öljyt hajoavat luonnossa ajan myötä vedeksi ja hiilidioksidiksi. Myös mineraaliöljyt hajoavat luonnossa, vaikka maailman pahimmilla öljyonnettomuusalueita hajoaminen voi kestää jopa useita vuosikymmeniä.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/