[METLA Tiedote]
19.10.2000

Metsänrajametsähanke Arktisen neuvoston ministerikokouksen julistukseen

Suomen aloite metsänrajametsistä hyväksyttiin mukaan Arktisen neuvoston kestävän kehityksen projektiksi Alaskassa lokakuussa pidetyssä Arktisen neuvoston 2. Ministerikokouksessa. Aloitteen nimenä on kestävä kehitys metsänrajametsissä. Alue kattaa metsänrajametsät Venäjällä, Alaskassa, Kanadassa, Grönlannissa ja Pohjoismaissa. Suomen osalta tarkasteltavana ovat lähinnä suojametsäalueet sekä erityisesti tunturikoivumetsät. Työn vetovastuu on Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin tutkimusasemalla, joka on tehnyt suunnitelman siitä miten aloitetta viedään Suomen puheenjohtajuuskaudella eteenpäin. Työ huipentuu vuonna 2002 pidettävään konferenssiin, joka pidetään Lapissa.

Metsäntutkimuslaitoksen lisäksi projektin yhteistyötahoina ja taustavoimina ovat mm. Arktinen keskus, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä eri yliopistoja. Työssä hyödynnetään meneillään olevia tutkimusprojekteja, jotka sivuavat metsänrajatutkimusta. Tästä esimerkkinä on tunturikoivumetsiä koskeva EU-rahoitteinen tutkimusprojekti HIBECO (Human Interactions with the Mountain Birch Forest Ecosystem). Metsänrajametsiä koskeva projekti vahvistaa Kolarin tutkimusaseman metsänrajatutkimusta ja lisää aseman kansainvälistä toimintaa. Projektin kautta tutkijat saavat tuloksensa kansainväliseen tietoisuuteen ja tuloksia käytetään myös poliittisen päätöksenteon pohjana. Työstä toimitetaan raportti Suomen puheenjohtajuuskauden päättävälle 3. Ministerikokoukselle syksyllä 2002. Projekti ja sen tulokset ovat yksi konkreettinen osoitus Arktisen neuvoston yhteistyöstä ja projektissa Suomi voi näyttää metsäosaamistaan.

Vuonna 1996 perustettu Arktinen neuvosto on hallitustenvälinen poliittinen yhteistyöfoorumi, joka pyrkii vastaamaan arktiseen alueeseen kohdistuviin ympäristöhaasteisiin, sekä edistämään alueen kestävää kehitystä tavoitteena alueen väestön taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen hyvinvointi. Neuvoston kaksivuotinen puheenjohtajuus siirtyi Yhdysvalloilta Suomelle Alaskan Barrowssa pidetyssä ministerikokouksessa 12.-13.10.2000. Arktisen neuvoston työ pohjautuu vuonna 1991 Rovaniemellä allekirjoitettuun Arktisen alueen ympäristön-suojelustrategiaan (ns. Rovaniemi-prosessiin).

Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän muita projekteja ovat esimerkiksi Norjan poronhoitoa koskeva aloite, jossa Suomikin on mukana. Jonkin aloitteen pääseminen mukaan Arktisen neuvoston viralliseksi projektiksi edellyttää kaikkien kahdeksan Arktisen maan hyväksyntää.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Marja-Liisa Sutinen, Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema puh. työ 016-561401, puh. koti 016-3483106, matkapuh. 040-5186702


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/