[METLA Tiedote]
07.08.2000 Kuala Lumpur

Luonnon virkistyskäyttö eurooppalaisessa vertailussa – Keski-Euroopassa kysyntää, Pohjoismaissa ja Etelä-Euroopassa tarjontaa

LUONTOMATKAILUSTA TULEVAISUUDEN TYÖLLISTÄJÄ MAASEUDUN KUNNILLE

Keski-Euroopan maissa olisi runsaasti potentiaalista kysyntää metsien virkistyskäytölle, jota Suomi ja muut Pohjois-Euroopan maat pystyisivät tarjoamaan. Metlan tutkija MMM Tuija Sievänen esitteli asiaa tänään maailman metsäntutkijoiden IUFRO:n* kongressissa Kuala Lumpurissa, Malesiassa.

Suomessa metsien virkistyskäyttö on osa jokapäiväistä elämää. Metsät sijaitsevat lähellä asuinpaikkoja ja kaikilla on metsiin yhtäläinen vapaa pääsy. Lähes kaikki suomalaiset (96 prosenttia) ulkoilevat metsissä. Muissa Euroopan maissa harrastetaan luonnossa virkistäytymistä, mutta esimerkiksi Italiassa on tapana käydä metsissä vain juhlapyhinä. Monissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa on huomattavasti vähemmän metsiä asukasta kohden ja ne sijaitsevat usein kaukana kävijöistä. Metsien käyttö virkistykseen on usein rajoitettua poluille ja teille. Erityisesti Keski-Euroopan maissa on kysyntää korkea-laatuiselle luontomatkailulle, jota Pohjois-Euroopan maat voisivat metsäisine ja luonnonkauniine ympäristöineen tarjota nykyistä enemmän.

Kannattavan luontomatkailuverkoston luomiseksi ja virkistyskohteiden ja –palvelujen tarjoamiseksi tarvitaan kuitenkin monia toimenpiteitä. Metsäpolitiikan ja metsänhoidon käytäntöjen tulisi ottaa paremmin huomioon virkistyskäytön vaatimukset. Matkailun aiheuttamia ympäristövaikutuksia tulisi pyrkiä säätelemään muun muassa maiseman-suunnittelulla sekä luonnonsuojelun ja virkistyskäytön yhdistämistä tulisi yleensäkin suunnitella tarkemmin. Luontomatkailun aiheuttamilta ympäristöhaitoilta ja ristiriidoilta voidaan välttyä, kun virkistyskäyttöä ohjataan luontomatkailuyritysten ja yhteiskunnan virkistyspalvelujen avulla.

Myös keskustelua julkisten virkistyspalveluiden maksullisuudesta on viime aikoina käyty Euroopan eri maissa. Yleisesti maksuttomat virkistyspalvelut on nähty yhtenä hyvinvointi-valtion velvollisuuksista. Tällä hetkellä vain joka kymmenes suomalainen on valmis maksamaan pääsymaksun esimerkiksi kansallispuistoon. Esimerkiksi Hollannissa maksetaan rakennetuista palveluista, mutta ei pääsystä luontoon.

* International Union of Forest Research Organisations


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/